Apie specialybę


Studijų programos rezultatai rodo, kad absolventas bus sukaupęs:


·  žinias ir gebėjimus atlikti tyrimus, padedančius analizuoti su kraštovaizdžio projektavimu susijusius reiškinius;

·  specialiuosius gebėjimus, kurie leidžia sukauptas žinias taikyti praktinėje bei profesinėje veikloje;

·  socialinius ir asmeninius gebėjimus, kurie leidžia veikti ir kitose veiklos srityse.


Aprašo dalys, sutartinis žymėjimas

Rezultatai

Žinios, jų taikymas

A1

Demonstruoja žinias ir supratimą apie dekoratyviuosius ir jų bendrijų augalus, šių augalų savybes, panaudojimą, auginimo sąlygas.

A2

Taiko žinias ir projektuoją kraštovaizdį, naudodami racionaliausius aplinkos tvarkymo metodus ir būdus, aplinkotvarkos technologijas, medžiagas bei priemones.

A3

Demonstruoja žinias ir supratimą vertindami kraštovaizdžio ekologiją, kultūros paveldą ir kraštovaizdžio vertybių apsaugą.

Gebėjimai atlikti tyrimus

B1

Geba taikyti žinias ir supratimą bei demonstruoja profesionalų požiūrį sprendžiant kraštovaizdžio projektavimo, aplinkotvarkos technologijų taikymo ir želdinimo darbų organizavimo uždavinius.

B2

Atpažįsta ir analizuoja naujas problemas, susijusias su kraštovaizdžio projektavimo veikla, planuoja jų sprendimo strategijas.

B3

Geba taikyti žinias ir supratimą bei demonstruoja profesionalų požiūrį į kraštovaizdžio projektavimo srityje diegiamas informacines technologijas.

B4

Gali formuluoti ir argumentuotai pagrįsti kraštovaizdžio techninio ir darbo projektų racionalius sprendimus.

Specialieji gebėjimai

C1

Geba rinkti ir interpretuoti duomenis reikalingus kraštovaizdžio projektavimo procese.

C2

Geba taikyti tarptautinius, Europos bei Lietuvos normatyvinius dokumentus, standartus, reglamentuojančius kraštovaizdžio projektavimą.

C3

Geba parengti sąmatinę dokumentaciją, organizuoti administracinę veiklą, steigti įmonę, organizuoti joje darbą bei ją likviduoti.

C4

Geba profesionaliai organizuoti želdinimo darbus, atsižvelgiant į aplinkos ir žmonių saugą.

Socialiniai gebėjimai

D1

Geba perteikti informaciją, projektines idėjas, problemas ir jų sprendimo būdus.

D2

Geba argumentuotai įtikinti organizuojant želdinimo darbus objekte.

Asmeniniai gebėjimai

E1

Geba savarankiškai mokytis ir tobulėti kraštovaizdžio projektavimo srityje.

E2

Geba bendrauti taisyklinga lietuvių ir bent viena užsienio kalba.

E3

Geba dirbti daugiaprofilinėje grupėje.

E4

Turi organizacinius ir laiko tvarkymo įgūdžius, atsiskleidžiančius mokėjimu planuoti ir įgyvendinti produktyvius ir veiksmingus darbo būdus.

Darbo ir karjeros galimybėsKraštovaizdžio projektuotojai reikalingi įmonėse, kurių veikla susijusi su aplinkos formavimu, apželdinimu, augalais.

Įgiję Kraštovaizdžio projektuotojo specialybę, asmenys, gerai išmanydami kraštovaizdžio projektavimo reikalavimus ir pritaikydami dekoratyvinių augalų auginimo technologijas, gali sėkmingai dirbti pertvarkant ar įrengiant naujus želdynus, juos prižiūrint, meniškai komponuojant augalus, teikti augalų dizaino paslaugas ir konsultacijas. Kraštovaizdžio dizaino absolventai gali dirbti kraštovaizdžio projektuotojais apželdinimo įmonėse, dekoratyvinių augalų medelynuose, ūkiuose, visuomeniniuose parkuose ir skveruose, botanikos soduose, gėlių komponavimo srityje bei vystyti kitą veiklą teikiant apželdinimo bei interjero puošybos augalinėmis kompozicijomis paslaugas. Absolventų įgyta kvalifikacija suteikia galimybes projektuoti kraštovaizdį privačiame ir visuomeniniame sektoriuje, gebėti vertinti skverų, parkų, sodybų želdinimo ypatumus ir naujoves funkciniu ir estetiniu aspektu.