Apie "Kraštovaizdžio dizainas" studijų programąStudijų programos tikslas(-ai):

· rengti kraštovaizdžio projektuotojus, gebančius taikyti dalykines žinias sprendžiant kraštovaizdžio projektavimo, aplinkotvarkos technologijų taikymo ir želdinimo darbų organizavimo uždavinius, gebančius surinkti, analizuoti ir vertinti kraštovaizdžio projektavimui reikalingus duomenis, parinkti projekto variantus, galimus įrengimo metodus, atsižvelgiant į aplinką, ribojančias aplinkybes, estetinius, ekologinius, ekonominius veiksnius bei numatomas eksploatacijos sąlygas, gebančius parengti techninį ir darbo projektus bei vadovauti konkrečių darbų vykdymui;

· ugdyti dalykinius ir bendruosius asmenybės gebėjimus bei pilietines vertybines nuostatas;

· suteikti aukštąjį koleginį išsilavinimą, kraštovaizdžio projektavimo profesinio bakalauro laipsnį patvirtinančias, įgytas kraštovaizdžio projektavimo kompetencijas.Studijuojami dalykai:


Bendrojo lavinimo dalies apimtis – 21 kreditas; Studijų krypties dalies apimtis – 150 kreditų, iš kurių studijų krypties dalykų apimtis – 101 kreditas; pasirenkamieji dalykai (alternatyvos) – 7 kreditai; profesinės veiklos praktikų apimtis – 33 kreditai; baigiamojo darbo rengimas ir vertinimas – 9 kreditai; Laisvai pasirenkamų dalykų apimtis – 9 kreditai.

Pagrindiniai studijų krypties dalykai: Kraštovaizdžio architektūra, Dendrologija ir dekoratyvinių augalų medelynai, Gėlininkystė, Želdynų projektavimas, Augalų kompozicija ir spalvininkystė, 3D kraštovaizdžio projektavimas.

Praktikos


Praktiką studentai atlieka Kolegijos dekoratyvinių augalų augyne, mieste, praktinėje mokymo firmoje ir įmonėse, sodybose. Vykdomi šie praktiniai užsiėmimai: Kraštovaizdžio tyrimų, Želdinių, jų įrengimo ir priežiūros, Verslo praktikos,  šakų ir baigiamoji praktika.


Kraštovaizdžio tyrimų praktika


Šios praktikos metu analizuojama kraštovaizdžio augalijos įvairovė, gyvų organizmų santykiai su aplinka, įsisavinami augalų apibūdinimo metodai, aprašomos augalų bendrijos įvairiuose biotopuose ir/arba skirtingų tipų kraštovaizdyje, gaminami augalų herbarai. Vertinami pagrindiniai kraštovaizdžio planavimo ir tvarkymo principai, analizuojamos kraštovaizdžio reljefo formos, remiantis atliktų geodezinių matavimų duomenimis.

Želdinių, jų įrengimo ir priežiūros praktika


Šios praktikos metu įtvirtinamos pagrindinės žinios apie sumedėjusius augalus, gėlių morfologinę sandarą, augalų dekoratyvumą, dauginimą, ugdoma pagarba gamtai, gebėjimai įrengti ir prižiūrėti želdynus. Studentai pažįsta augalus pagal jų sudėtines dalis, sugeba juos prižiūrėti, parinkti augalus ir įrengti želdyną.

Verslo praktika


Šios praktikos metu studentams suteikiami praktiniai verslo valdymo įgūdžiai – įtvirtinamos žinios bei įgūdžiai želdynų projektavimo ir įrengimo srityje, imituojant įmonės veiklą. Studentai įsisavina visų įmonės padalinių atliekamas funkcijas, moka kurti ir planuoti įmonės veiklą, koordinuoti padalinio darbuotojų veiklą, įgyja komandinio darbo įgūdžių, supranta įmonės konkurencingumo didinimo ir plėtros galimybių svarbą, tolimesnei įmonės veiklai.


Studijos baigiamos rengiant baigiamąjį darbą. Baigusiajam suteikiamas Kraštovaizdžio projektavimo profesinio bakalauro laipsnis ir inžinieriaus kvalifikacija. Baigus „Kraštovaizdžio dizaino“ specialybę, studijas galima tęsti Klaipėdos universitete.