Mokslinė veiklaMokslinių interesų kryptys


     Katedros tyrimų kryptis – kraštotvarka. Vykdomi visi susiję su šia kryptimi tyrimai, dėstytojai analizuoja, tiria aplinką pagal dėstomus dalykus – Gėlininkystės, Dendrologijos, Kraštovaizdžio architektūros, Gėlių komponavimo, Mažosios architektūros, Želdynų projektavimo ir kitomis kryptimis.

     Kraštotvarkos katedroje mokslinė veikla vykdoma nuolat šiomis kryptimis:


  • Kiekvienais metais rengiama tarptautinė mokslinė - praktinė konferencija – “Miestų želdynų formavimas”, kurios metu išklausomi kitų atlikti tyrimai, bei pademonstruojamos savo žinios, atlikti tyrimai.

 

  • Vykdomas tęstinis tyrimas - „Klaipėdos miesto mikrorajonų erdvinis planavimas ir želdinių būklė“, kurio rezultatai skelbiami konferencijų metu. Taip pat vykdomi įvairūs darbai, kurie susiję su šiuo tyrimu – rengiami studentų kursiniai darbai, baigiamieji darbai, dėstytojų straipsniai, dėstytojų pranešimai konferencijose.

 

  • Vykdoma konsultacinė veikla: teikiamos konsultacijos įmonėms, privatiems asmenims, spaudoje.