Floristas - gėlių pardavėjasFORMALAUS MOKYMO PROGRAMA

Mokymo programos pavadinimas

Floristo – gėlių pardavėjo mokymo programa (362021508)

Paslaugos teikimo vieta

Bijūnų g. 10, Klaipėda, KVK Technologijų fakultetas

Programos trukmė valandomis, savaitėmis

800 val. (20 savaičių)

Programa skirta

Asmenims, įgijusiems bendrąjį išsilavinimą ir sulaukusiems ne mažiau 18 metų amžiaus.

Programos aprašymas

Programos tikslas - parengti floristus, floristus – gėlių pardavėjus, gerai išmanančius gėles, sugebančius įvairiomis progomis kurti skoningas ir profesionales gėlių kompozicijas, žinančius patalpų ir renginių papuošimo reikalavimus, gebančius aptarnauti klientus, atsiskaityti su jais, konsultuoti apie prekių savybes, taip pat įforminti floristinių darbų pardavimą buhalteriniuose dokumentuose.

Programa apima šias sritis:

- pasirengimas floristo – gėlių pardavėjo profesijai;

- gėlių komponavimas;

- gėlių priežiūra;

- puokščių komponavimas pagal temas.

Baigę mokymo programą floristai - gėlių pardavėjai mokės dirbti tarptautiniame „Interfloros“ tinkle, žinos ir mokės teikti gėles pagal užsakymus, jas realizuoti.