Interjero apipavidalintojasNEFORMALAUS MOKYMO PROGRAMA

Mokymo programos pavadinimas

Interjero apipavidalintojo mokymo programa (396121402)

Paslaugos teikimo vieta

Bijūnų g. 10, Klaipėda, KVK Technologijų fakultetas

Programos trukmė valandomis, savaitėmis

480 val. (12 savaičių)

Programa skirta

Būsimasis apipavidalintojas turėtų būti baigęs vidurinę bendrojo lavinimo mokyklą ir turėti bent minimalius meninius sugebėjimus.

Programos aprašymas

 Programos tikslas - suteikti teorinių ir praktinių žinių, padėsiančių meniškiau suvokti aplinką, gebėti ją dekoruoti, įgijus naują kvalifikaciją, realizuoti save dabartinių apipavidalinimo tendencijų plotmėje. 

Mokymo programa suteikia pagrindines komponavimo ir kompozicijos žinias, supažindina su spalvos ir reklamos galimybėmis.