Želdynų prižiūrėtojasNEFORMALAUS MOKYMO PROGRAMA

Mokymo programos pavadinimas

Želdynų prižiūrėtojas (396162204)

Paslaugos teikimo vieta

Bijūnų g. 10, Klaipėda, KVK Technologijų fakultetas

Programos trukmė valandomis, savaitėmis

480 val. (12 savaičių)

Programa skirta

Baigusiems vidurinę bendrojo lavinimo mokyklą. Turintiems aukštesnįjį išsilavinimą, ši programa leis persikvalifikuoti arba tobulinti turimą kvalifikaciją.

Programos aprašymas

Programos tikslas - parengti želdynų prižiūrėtojus, gerai išmanančius gėles, sumedėjusius augalus, vejas, žinančius želdinių formavimo subtilumus, naudojamus mažuosius mechanizmus.

Baigę kursus želdynų prižiūrėtojai turi sugebėti tvarkyti sodybos aplinką, mokėti parinkti augalus, juos pasodinti bei prižiūrėti.

Įgiję kvalifikaciją, želdynų prižiūrėtojai gali įsidarbinti apželdinimo firmose ar individualiose sodybose, t.y. ten, kur reikalinga tvarkyti, prižiūrėti želdinius.