Floristas - gėlių pardavėjasNEFORMALAUS MOKYMO PROGRAMA

Mokymo programos pavadinimas

Floristo – gėlių pardavėjo mokymo programa (396121584)

Paslaugos teikimo vieta

Bijūnų g. 10, Klaipėda, KVK Technologijų fakultetas

Programos trukmė valandomis, savaitėmis

400 val. (12 savaičių)

Programa skirta

Baigusiems vidurinę bendrojo lavinimo mokyklą. Turintiems aukštesnį išsilavinimą ši programa leis persikvalifikuoti arba tobulinti turimą kvalifikaciją.  

Programos aprašymas

Programos tikslas -  parengti floristus, gerai išmanančius gėles, sugebančius įvairiomis progomis kurti skoningas ir profesionalias kompozicijas, žinančius patalpų ir renginių papuošimo reikalavimus. 

Įgiję kvalifikaciją, floristai – gėlių pardavėjai gali įsidarbinti įvairiose gėlių parduotuvėse arba gėlių skyriuose, salonuose ir firmose, kuriose reikalingi parengti ir išmanantys floristiką specialistai.