Klaipėdos valstybinės kolegijos mokslinis periodinis leidinys

MIESTŲ ŽELDYNŲ FORMAVIMAS

ISSN  1822-9778 print / ISSN 2029-4549 online


   


Apie  Mokslo darbų leidinyje „Miestų želdynų formavimas“ spausdinami technologijos mokslų srities moksliniai straipsniai, kuriuose analizuojamos problemos, susijusios su urbanizuotų teritorijų želdynų ir aplinkos formavimu. Taip pat gali būti publikuojami kraštovaizdžio projektavimo, želdynų projektavimo, kraštovaizdžio architektūros, dekoratyviosios želdininkystės bei kitų technologinių ir inžinerinių krypčių straipsniai.

 

  Žurnale „Miestų želdynų formavimas“ publikuojami straipsniai yra recenzuojami redakcinės kolegijos narių arba jų paskirtų ekspertų.

 

      Už straipsnių teksto turinį atsakingi autoriai

 

   Mokslo darbų leidinys leidžiamas Klaipėdos valstybinėje kolegijoje nuo 2004 metų. Per metus išleidžiamas vienas žurnalo numeris.

 

    Žurnalas įtrauktas į IndexCopernicus duomenų bazę (www.indexcopernicus.com).

 

     Straipsnių rankraščius ir kitą korespondenciją siųsti žurnalo „Miestų želdynų formavimas“ redakcinei kolegijai adresu:


       

Jurga Kučinskienė

Kraštotvarkos katedra

Technologijų fakultetas

Klaipėdos valstybinė kolegija

Bijūnų g. 10, LT-91223 Klaipėda, Lietuva