Klaipėdos valstybinės kolegijos mokslinis periodinis leidinys

MIESTŲ ŽELDYNŲ FORMAVIMAS

ISSN  1822-9778 print / ISSN 2029-4549 online


   



Redakcinė kolegija



Redakcinės kolegijos adresas: Kraštotvarkos katedra, Technologijų fakultetas, Klaipėdos valstybinė kolegija, Bijūnų g. 10, LT-91223 Klaipėda, Lietuva


Vyriausioji redaktorė

Doc. dr. Rita Nekrošienė

Klaipėdos valstybinė kolegija,

Klaipėdos universitetas


Redaktorės pavaduotoja

Doc. Jurga Kučinskienė

Klaipėdos valstybinė kolegija


Nariai

Prof. habil. dr. Edvardas Riepšas

Lietuvos žemės ūkio universitetas


Prof. dr. Algimantas M. Olšauskas

Klaipėdos universitetas


Doc. dr. Petras Grecevičius

Klaipėdos universitetas


Dr. Heiki Tamm

Tartu universiteto Botanikos sodas, Estija


Prof. dr. Gundega Linare

Latvijos žemės ūkio universitetas, Latvija


Prof. habil. dr. Konstantinas Jakovlevas Mateckis

Vilniaus Gedimino technikos universitetas


Prof. habil. dr. Vida Motiekaitytė

Mykolo Romerio universitetas


Doc. dr. Vytautas Dubra

Jūrinio kraštovaizdžio mokslo institutas, Klaipėdos universitetas


Leidinio sudarytojai ir techniniai redaktoriai

Doc. Jurga Kučinskienė

Klaipėdos valstybinė kolegija


Diana Baravykaitė

Klaipėdos valstybinė kolegija

 


Teksto redaktorės

Reda Tamelienė (lietuvių kalba)

 


Elena Moščenkova (anglų, rusų kalbos)



Viršelio dailininkės

Regina Malakauskienė

(1 viršelis)

Klaipėdos valstybinė kolegija


Asta Puikienė (4 viršelis)