Studijos       Įgiję Kraštovaizdžio dizaino specialybę, asmenys, gerai išmanydami kraštovaizdžio projektavimo reikalavimus ir pritaikydami dekoratyvinių augalų auginimo technologijas, gali sėkmingai pertvarkyti ar įrengti naujus želdynus, juos prižiūrėti bei meniškai komponuoti augalus, teikti augalų dizaino paslaugas ir konsultacijas. KD absolventai gali dirbti kraštovaizdžio projektuotojais apželdinimo įmonėse, dekoratyvinių augalų medelynuose, ūkiuose, visuomeniniuose parkuose ir skveruose, botanikos soduose, gėlių komponavimo srityje bei vystyti kitą veiklą teikiant apželdinimo bei interjero puošybos augalinėmis kompozicijomis paslaugas. Absolventų įgyta kvalifikacija suteikia galimybes projektuoti privataus ir visuomeninio sektoriaus kraštovaizdį, gebėti vertinti skverų, parkų, sodybų želdinimo ypatumus ir naujoves funkciniu ir estetiniu aspektu.

      Studijų programa skirta rengti aukštos kvalifikacijos kraštovaizdžio projektuotojus, gebančius taikyti dalykines žinias aplinkotvarkoje ir organizuojant želdinimo darbus, rengiant želdyno techninį ir darbo projektus, vadovaujant konkrečių darbų vykdymui.

       Kraštovaizdžio dizainas studijų programa parengta remiantis Pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programų bendraisiais reikalavimais, Standartu. Studijų programos apimtis – 180 kreditų, kurie išdėstyti taip: Bendrojo lavinimo dalies apimtis – 21 kreditas; Studijų krypties dalies apimtis – 150 kreditų, iš kurių studijų krypties dalykų dalies apimtis – 101 kreditas; pasirenkamieji dalykai (alternatyvos) – 7 kreditai; profesinės veiklos praktikos dalies apimtis – 33 kreditai; baigiamojo darbo rengimas ir vertinimas – 9 kreditai.

         Laisvai pasirenkamųjų dalykų dalies apimtis – 9 kreditai. Juos galima pasirinkti iš KVK svetainėje paskelbto dalykų sąrašo.