Studijų programa: Kraštovaizdžio dizainasParametrai


Studijų programos pavadinimas

Kraštovaizdžio dizainas

Studijų programos valstybinis kodas

653H93004

Studijų programos kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

52158

Studijų sritis

Technologijos mokslai

Studijų kryptis

Inžinerija

Studijų krypties šaka

Kraštovaizdžio projektavimas

Švietimo sritis

Architektūra ir statyba

Švietimo posritis

Architektūra ir miestų planavimas

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Laipsnį suteikianti studijų programa

Studijų pakopa

Pirmoji studijų pakopa (profesinio bakalauro)

Studijų programos vykdymo kalba

Lietuvių

Suteikiama kvalifikacija

Kraštovaizdžio projektavimo profesinio bakalauro laipsnis

Kvalifikacinių laipsnių požymiai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, kodas 6632

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180 kreditų, nuolatinės studijos (3 metai), ištęstinės studijos (4 metai)

Institucija, kodas, interneto svetainės adresas

Viešoji įstaiga Klaipėdos valstybinė kolegija, 111968056, www.kvk.lt

Studijų programos vykdymo vieta

Klaipėda

Vertinimą atlikusi institucija, metai

Studijų kokybės vertinimo centras, 2002

Akreditavusi institucija, akreditavimo terminas

Studijų kokybės vertinimo centras, 2012-12-31

Akreditavimo įsakymas

2009-08-17, Nr.1-73

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

6

Europos kvalifikacijų sąrangos lygmuo

6

Studijų programos finansinės grupės kodas

2.3

Stojimo į  kolegiją sąlygos:Į kolegiją priimami asmenys, turintys vidurinį išsilavinimą. Stojamųjų egzaminų nėra. Priėmimo į kolegiją konkurso sąlygos, apibrėžtos priėmimo taisyklėse (www.kvk.lt ).