Klaipėdos valstybinės kolegijos mokslinis periodinis leidinys

MIESTŲ ŽELDYNŲ FORMAVIMAS (2016 1 (13))

ISSN  1822-9778 print / ISSN 2029-4549 online


   



Straipsniai:



1.

Milda Aidukaitė

Dendrologijos mokslo objektai - kraštovaizdžio architektūros meninės raiškos pagrindas

Pilnas straipsnis pdf formate

     Kraštovaizdžio architektūros žaliosios infrastruktūros ašis sukasi apie dendrologijos mokslo objektus - tai sumedėję augalai, užimantys pagrindinę vietą erdvėse. Nuo to, kaip jie išdėstomi erdvėje, sukuriama vertingoji erdvinė struktūra, formuojama architektūrinė-planinė landšafto kompozicija, sudaranti meninės raiškos pagrindą. Kiek sukurtoji erdvė turės išliekamąją vertę, priklausys nuo daugelio veiksnių. Viena svarbiausių - santykis tarp to, kas jau yra erdvėje vertingo ir to, kas bus suplanuota ir įgyvendinta remiantis projektavimo užduotimi.

Straipsnyje pagrindinis dėmesys skiriamas atskirųjų ir priklausomųjų, istorinių želdynų dendrologiniams tyrimams. Nuo teisingo jų identifikavimo priklauso projektuojamo želdyno išliekamoji vertė. Tai metodiškai nuoseklus kelias, kuriuo turi eiti kraštovaizdžio architektas prieš pasiūlydamas projektinius sprendimus.

Reikšminiai žodžiai: kraštovaizdžio architektūra, architektūrinė-planinė landšafto kompozicija, istorinė erdvinė struktūra, dendrologinis vertinimas, parko tvarkybos projektas, želdiniai.


2.

Antra Balode

Assessment of Flowering Time and Botrytis spp. Resistance in Lilium spp.

Pilnas straipsnis pdf formate

     The aim of this research was to evaluate and to select the most suitable lilies for garden as well as landscape design. During the season of 2010-2011 10 Lilium species, 72 Asiatic, 6 LA (L. longiflorum × Asiatic), 7 Trumpet and 5 OT (Oriental × Trumpet) hybrids were tested for flowering time and Botrytis spp. resistance under open environmental conditions. The level of resistance to Botrytis spp. was rated visually - in grades 0 to 4 (0=healthy, resistant to 4=very heavily susceptible). In the field trial the flowering started in 36 to 92 days from the beginning of vegetation. The Caucasus and Martagons species were determined as early-flowering, the LA hybrids and Asiatic hybrids were medium-flowering but Trumpet hybrids, OT hybrids and L. henryi were late flowering. Resistance to Botrytis spp. among species and cultivars was different - Trumpet lilies were recorded as healthy.

Key words: Botrytis spp., flowering time, resistance.


3.

Laima Česonienė, Remigijus Daubaras, Ina Jasutienė,

Inga Miliauskienė

Stambiauogės ir paprastosios spanguolės uogos - biologiškai aktyvių medžiagų šaltinis

Pilnas straipsnis pdf formate

    Paprastoji spanguolė Vaccinium oxycoccos L. - Lietuvoje ir kitose Europos šalyse natūraliai paplitusi rūšis. Šio augalo uogos nuo seno yra vartojamos tiek maistui, tiek ir liaudies medicinoje. Pastaraisiais metais vis labiau ima populiarėti stambiauogė spanguolė V. macrocarpon Aiton, kuri auginama kultūroje kaip vertingas uogas užauginantis ir dekoratyvus kiliminis augalas. Šiame straipsnyje aptariami abiejų spanguolių rūšių uogų sulčių cheminės sudėties tyrimų rezultatai. Uogų sultyse nustatyti antocianinų, benzoinės rūgšties, tirpių sausųjų medžiagų kiekiai ir sulčių titruojamasis rūgštingumas.

Reikšminiai žodžiai: antocianinai, benzoinė rūgštis, sultys, veislė.


4.

Vaiva Deveikienė, Steponas Deveikis

Williamo Robinsono (1838-1935) ir Gertrude'os Jekyll (1843-1932) idėjų raiška ir tradicija kraštovaizdžio architektūroje

Pilnas straipsnis pdf formate

     Straipsnyje pristatoma ir nagrinėjama britų kraštovaizdžio architektų, parkų kūrėjų Williamo Robinsono (1838-1935) ir Gertrude'os Jekyll (1843-1932) veikla ir kūryba. Jų idėjų ir tradicijos plėtotė tęsiasi ir šiandien. Straipsnyje akcentuojami kraštovaizdžio architektūros objektų kūrimo patirtis ir dėsningumai, laukinio sodo ir žydinčio sodo tradicijos aspektai, kurių pažinimas yra reikšmingas tolesnei Lietuvos kraštovaizdžio architektūros raidai.

Reikšminiai žodžiai: Williamas Robinsonas (1838-1935), Gertrude Jekyll (1843-1932), laukinio sodo tradicija.

5.

Steponas Deveikis, Vaiva Deveikienė

Augalas kaip gamtos ir sociokultūrinės struktūros elementas - Pascalio Cribier (1953-2015) kūrybos menotyrinės analizės apmatai

Pilnas straipsnis pdf formate

    Straipsnyje šiuolaikinio prancūzų kraštovaizdžio architekto, parkų kūrėjo Pascal Cribier (1953-2015) kūrybos pavyzdžiu analizuojama augalų - pirmiausia sumedėjusių augalų - taikymo ir naudojimo kraštovaizdžio architektūros sprendiniuose ekologiniai ir estetiniai aspektai. Tokia gamtamokslinio ir estetinio (meninio) pažinimo, suvokimo samplaika yra neišvengiamai reikšminga ir būtina kraštovaizdžio architektų kūryboje. Straipsnyje akcentuojama šiuolaikinė parkų, skverų, promenadų kūrimo patirtis ir dėsningumai, kurių pažinimas yra reikšmingas tolesnei Lietuvos parkų meno raidai, kraštovaizdžio architektų ir aplinkos dizaino specialistų ugdymui.

Reikšminiai žodžiai: parkas, želdynai, Vezo donžono sodas, Mery sur Oise parkas, Pascal Cribier, Prancūzija


6.

Konrad Dobrowolski

Landscape Design for the Old City Market in Lodz

Pilnas straipsnis pdf formate

     Straipsnyje pateikiama postindustrinės Lodzės miesto viešosios erdvės atgaivinimo vizija, atsižvelgiant į ten esančią ekonominę ir socialinę padėtį. Aptarti studentų grupės darbo rezultatai, iškelti per tarptautinį seminarą 2015 m. Man vadovaujant, sukurtas miestų atnaujinimo koncepcijos dizainas, prieš tai atlikus išsamų teritorijos, esančios tarp Laisvės aikštės (šiaurinė, galutinė Piotrkowskos gatvės dalis) ir Senojo turgaus, tyrimą ir analizę.

Pateiktos dvi šiek tiek skirtingos sąvokos, parodant įvairių sprendimų pritaikomumą architektūros ir miesto planavimo kontekste, siūlant įvairias apleistų miesto teritorijų transformavimo ir atgaivinimo galimybes.

Reikšminiai žodžiai: transformavimas, viešųjų erdvių atgaivinimas, Lodzės miestas, Senasis turgus, Manufaktūra.


7.

Konrad Dobrowolski

Mountain Trail Revitalization - the Sign of the Times or a Significant Effect of the New Designed Forms on the Existing Nature

Pilnas straipsnis pdf formate

    Tyrimo objektas - turistinio maršruto, išsidėsčiusio Pradedo (ček. Prad?d) nacionaliniame gamtos draustinyje (Čekijos Respublika), kokybės pagerinimas. Šiame straipsnyje pateikiama poilsinių, įsikūrusių Sudetų kalnų papėdėse, koncepcija. Visas projektas buvo padalintas į 5 punktus (vietas), kurių išsidėstymas yra glaudžiai susijusias su kalnų taku nuo Mala Moravka-Ovčarna. Tai yra turistinio maršruto, einančio per Pradedo (ček. Prad?d) nacionalinį gamtos rezervatą, dalis. Pagal sudėtingumo lygį šis maršrutas žymimas geltona spalva. Ta vieta pasižymi natūraliu gamtos grožiu, ji yra viena iš pagrindinių turistinių vietų Jesenyko (ček. Jesenik) mieste ir jo apylinkėse. Šiame ruože taip pat yra aukščiausia rytų Sudetų - Pradedo (ček. Prad?d) viršūkalnė, kurios aukštis siekia 1,491 metrų virš jūros lygio. Daug lankytojų, supanti gamta, daug takų, įskaitant slidinėjimo ir dviračių takus, buvo vieni iš pagrindinių veiksnių, nulėmusių šio darbo temą ir vietą.

Reikšminiai žodžiai: transformacija, turistinio maršruto atgaivinimas, Jesenyko (ček. Jesenik) miestas, Pradedo (ček. Prad?d) nacionalinis gamtos rezervatas


8.

Konrad Dobrowolski

Prudnik - the Transformation of the City Revitalization of the "FROTEX" Factory on Plant Products Factory

Pilnas straipsnis pdf formate

    Per pasaulinę pramoninę revoliuciją išsiplėtė gamybos infrastruktūra, padidėjo paklausa ir pasiūla, atsirado konkurencija; kainos neteko stabilumo, ir, galiausiai, daugelis gamyklų patyrė nuosmukį. Prudniko (lenk. Prudnik) PROTEX tekstilės fabriko, šios pasaulyje garsios pramoninės zonos, žlugimą lėmė pokario poveikis, ekonomikos ir rinkos pokyčiai. Šie pokyčiai privedė prie darbo vietų praradimo, miesto ir sunkiosios pramonės žlugimo. Pateikto projekto leitmotyvas yra šio suvokimo pakeitimas, įpinant naujoves. Idėja yra, apželdinant žemę, suprojektuoti pastatus dvynius ir žalią bokštą.

Reikšminiai žodžiai: transformacija, atgaivinimas postindustrinio Prudniko (lenk. Prudnik) miesto, FRONTEX, alavijas.


9.

Dorota Gawryluk

Landscape Importance of Greenery in the Context of Historic, Post-Tsar Barracks in the North-East Poland

Pilnas straipsnis pdf formate

     The article discuses the contemporary importance of controlled greenery in the landscape of historic post-tsar barracks in the north-east Poland. The issue is presented in relation to landscape on the scale of panorama (city outlines), urban scale and architectural-scenic interiors scale. This paper analyzes different forms of controlled greenery created in the context of barracks in subsequent historic periods and preservation of their legibility in the contemporary landscape. The selected barracks complexes from the area of north-east Poland (Augustów, Grajewo, Komorowo, Suwałki, Zambrów, ...) are confronted with the indicated post-military complexes in the territory of Poland.

Key words: historic Russian barracks, greenery in historic barracks, historic landscape.


10.

Natalia Dovgaliuk,

N. V. Zaimenko, N. A. Pavliučenko, Vasilij Gorb

Problems of Long-term Exhibit of Syringa L. in a Monoculture in the M.M. Gryshko National Botanical Garden of NAS in Ukraine

Pilnas straipsnis pdf formate

     The exposition collection of lilac in M.M. Gryshko National Botanical Garden of NAS of Ukraine has been planted since 1948. Now there are 22 species and 132 cultivars of Syringa L. plants. Long-term cultivation of lilacs plants led to soil sickness. The paper deals with ways of negotiation of soil sickness and increasing resistance of lilac plants to adverse environmental factors in a monoculture. Application of siliceous mixture (peat and analcite - 10:1) and winter rape biomass as green manure improved state of soil-plant system under soil sickness.

Key words: Syringa L., soil sickness, monoculture, siliceous mixture, green manure.


11.

Nana Goginashvili, Zviad Bobokashvili, Zaza Shavliashvili, LashaTsigriashvili

Poplars (Populus spp.) in Wild / Rural Landscapes and Their Use in Windbreak Strips of Georgia

Pilnas straipsnis pdf formate


    Two species of poplars have been studied - Populus hybrida M. Bieb.  and Populus euphratica Oliv.- that are spread on the territory of Eastern Georgia in wild landscapes. Changes in their populations have been mentioned. It has been established that the area of the mentioned species of poplar is rapidly getting narrow and needs to accomplish of conservation measures.

Artificial reproduction of these species of poplar by scion and their introduction in windbreak strips has been planned and implemented. Within the framework of our study we have chosen the species that may be used in windbreak strips of Eastern Georgia, and planned the modern technologies of their planting.

Key words: Populus, vegetative reproduction, windbreaks


12.

Indrė Gražulevičiūtė-Vileniškė

Gamta mieste: tyrimų problematika

Pilnas straipsnis pdf formate

   Miesto gamta - miestų administracinėse ribose esančios teritorijos ir įvairaus dydžio plotai, kuriuose vizualiai vyrauja gamtiniai elementai. Tyrimo tikslas - pristatyti miesto gamtos tyrimų problematiką. Atliktas tyrimas leido išryškinti miesto gamtos tyrimų problematiką pasirinktose srityse - suvokimas ir apibūdinimas, reikšmė visuomenei, aplinka - ir išskirti tolesnes aktualių tyrimų kryptis. Tyrimo rezultatai atskleidžia, jog šio reiškinio tyrimų problematika yra gana plati ir aprėpia tiek miesto gamtos suvokimą, charakterizavimą, tiek konkrečius projektavimo uždavinius. Tolesni miesto gamtos tyrimai turėtų apimti tiek išsamią literatūros, tyrimų, projektų apžvalgą, tiek lokalinių miesto gamtos ypatumų tyrimus bei miesto gamtos tyrimus psichologiniu, socialiniu, estetiniu, ekonominiu, įtakos miesto įvaizdžiui ir kitais aspektais bei miesto gamtos vaidmens tyrimus paveldosaugos ir aplinkosaugos kontekste.

Reikšminiai žodžiai: miestas, urbanizuota aplinka, gamta, gamtinė aplinka, miesto gamta, tyrimų kryptys.


13.

Indrė Gražulevičiūtė-Vileniškė,

Erika Zaleskienė

Nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo plano sprendinių aptarimas miesto ir kaimo sąveikos kraštovaizdžių aspektu

Pilnas straipsnis pdf formate

    Straipsnyje nagrinėjamas 2015-10-02 patvirtintas Lietuvos Respublikos nacionalinis kraštovaizdžio tvarkymo planas. Dokumentas apima visą Lietuvos teritoriją ir nustato Lietuvos kraštovaizdžio apsaugos ir naudojimo principines nuostatas bei svarbiausias tvarkymo kryptis, todėl tai yra itin svarbi kraštovaizdžių formavimo grandis, integruojanti globalias, regionines tendencijas, krašto savitumą bei poreikius ir konkrečius planavimo uždavinius. Darbo tikslas - išanalizuoti Nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo plano sprendinius miesto ir kaimo sąveikos kraštovaizdžių aspektu: išsiaiškinti, kaip dokumente įvardijami ir traktuojami šie kraštovaizdžiai, kaip siūloma juos formuoti, tvarkyti ir naudoti.

Reikšminiai žodžiai: Nacionalinis kraštovaizdžio tvarkymo planas, miesto ir kaimo sąveikos kraštovaizdis, priemiestinis kraštovaizdis.


14.

Petras Grecevičius, Jonas Abromas, Jonas Genys,

Romas Marčius,

Ramunė Olšauskaitė Urbonienė

Augalai japonų istorinio sodo kompozicijoje

Pilnas straipsnis pdf formate

     Garsieji japonų sodai - tai tik viena iš daugelio subtilios rytų kultūrų estetikos, filosofijos ir gyvensenos apraiškų. Japonų sampratoje sodo funkcija vienaprasmė - pagerinti gyvenimo kokybę, padėti pajusti pusiausvyrą tarp dvasinio ir materialaus gyvenimo, patirti harmoniją. 2014 m. lapkričio 13-23 dienomis Klaipėdos universiteto profesorius Petras Grecevičius stažavosi Japonijoje Kioto mieste. Stažuotės metu atlikti 22 istorinių klasikinių sodų tyrimai, analizuota erdvių struktūra, bioarchitektūrinės konstrukcijos, augalų komponavimo ypatumai, augalų santykis su pastatų architektūra. Ieškota sąsajų su kinų bei korėjiečių istoriniais sodais ir parkais. Taip pat analizuota kai kurių Europos miestų (Miuncheno, Augsburgo) augalija. Šiame straipsnyje pateikiamos tyrimo metu pastebėtos augalų parinkimo, komponavimo tendencijos, augalų komponavimo ypatumai istorinio ir šiuolaikinio japonų sodo kompozicijose. Pagrindinis dėmesys skiriamas svarbiausioms naudojamų augalų rūšims apibūdinti, pateikiami apibendrinimai, kurie gali būti naudingi ne tik japoniškų sodų kūrėjams Baltijos regione, bet ir komponuojant augalus Lietuvos parkuose, sodybose.

Reikšminiai žodžiai: Japonų sodas, šintoizmas, budizmas, augalai, kultūros paveldas, peizažas.


15.

L. P. Iščuk

Using Poplar (Populus L.) in Urbanized Ecosystem of Bila Tserkva Town

Pilnas straipsnis pdf formate


    Taxon structure of Populus L. representatives and their role in urbanized ecosystem of Bila Tserkva town was determined on the basis of route survey with using of landscape evaluation methods. Viability evaluation of willow-poplar plantations and the ways of their improvement were given bellow.

Key words: Populus L., urboekosystema, parks, square, boulevard, city Bila Tserkva.


16.

Jonas Jakaitis

Kūrybingumo galios: daiktinės aplinkos dizaino formavimas mokymo(si) procese

Pilnas straipsnis pdf formate

    Daiktinės aplinkos harmoningo formavimo problemų ištyrimas, kūrybiškas mokymas(is) sprendžiant estetinius daiktų harmonizavimo ir jų dermės uždavinius gyvenamojoje erdvėje yra svarbūs formuojant gamtinę, ekonominę, socialinę darną. Daiktinės aplinkos formavimo procese subjektas kaip aplinkos formuotojas veikiamas jos grįžtamuoju ryšiu, kūrybiškumo procese tampa formuojamuoju, kuriam būdingas specifinis sociokultūrinis kontekstas ir ypatingas santykis su aplinka bei su savimi. Todėl kūrybiškumui ugdyti svarbūs tampa metodai, skatinantys kūrybingumo galias ir gebėjimus. Straipsnyje, šioms problemoms ištirti, siūlomi kūrybingumą skatinantys funkcinės daiktų dekompozicijos (FDM) (angl. functional decomposition), euristinio dizaino (EDM) (angl. design heuristics) metodai. Tam tikrų praktinių aspektų ištyrimas rodo, kad mokymo(si) procese integruoti koncepciniai idėjų generavimo ir idėjų panašumų apibendrinimo diagramomis (angl. affinity diagramming) būdai leidžia studentui suprasti daiktinės visumos harmoningo sambūvio dėsningumus, estetikos "išmatuojamumo" ir "neišmatuojamumo" suvokimo svarbą. Tyrimai atskleidė, kad tiriami mokymo(si) metodai gali būti efektyviu daiktinės aplinkos dizaino gyvenamojoje aplinkoje kūrybingo harmonizavimo įrankiu.

Daiktinės aplinkos harmoningo formavimo problemų ištyrimas, kūrybiškas mokymas(is) sprendžiant estetinius daiktų harmonizavimo ir jų dermės uždavinius gyvenamojoje erdvėje yra svarbūs formuojant gamtinę, ekonominę, socialinę darną. Daiktinės aplinkos formavimo procese subjektas kaip aplinkos formuotojas veikiamas jos grįžtamuoju ryšiu, kūrybiškumo procese tampa formuojamuoju, kuriam būdingas specifinis sociokultūrinis kontekstas ir ypatingas santykis su aplinka bei su savimi. Todėl kūrybiškumui ugdyti svarbūs tampa metodai, skatinantys kūrybingumo galias ir gebėjimus. Straipsnyje, šioms problemoms ištirti, siūlomi kūrybingumą skatinantys funkcinės daiktų dekompozicijos (FDM) (angl. functional decomposition), euristinio dizaino (EDM) (angl. design heuristics) metodai. Tam tikrų praktinių aspektų ištyrimas rodo, kad mokymo(si) procese integruoti koncepciniai idėjų generavimo ir idėjų panašumų apibendrinimo diagramomis (angl. affinity diagramming) būdai leidžia studentui suprasti daiktinės visumos harmoningo sambūvio dėsningumus, estetikos „išmatuojamumo“ ir „neišmatuojamumo“ suvokimo svarbą. Tyrimai atskleidė, kad tiriami mokymo(si) metodai gali būti efektyviu daiktinės aplinkos dizaino gyvenamojoje aplinkoje kūrybingo harmonizavimo įrankiu.

Reikšminiai žodžiai: miesto erdvių daiktinės aplinkos sambūvis, daiktinės aplinkos dizainas, probleminis mokymo(si) metodas, prasmingas mokymas(is). miesto erdvių daiktinės aplinkos sambūvis, daiktinės aplinkos dizainas, probleminis mokymo(si) metodas, prasmingas mokymas(is).


17.

Aurelija Jankauskaitė, Ramunė Olšauskaitė Urbonienė

Palangos kurorto želdynų analizė

Pilnas straipsnis pdf formate

    XIX a. pabaigoje Palanga įgauna kurortinio miestelio bruožus - akcentuojama užstatymo ir želdinių harmonija. Vėlesniuose planuose Palangos kurorto vizija buvo ne parkai mieste, o miestas parke (Stauskas 2012), tačiau po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo Palangos kurortas praranda natūralumą ir savitumą. Kurortų plėtra sukomercino pajūrio gamtą, tačiau likusios gamtos artumas yra svarbiausias pajūrio kurortų bruožas (Gray, 2006). Straipsnyje analizuojama Palangos kurorto želdynų sistemos kaita bei veiksniai darantys įtaką kaitai. Tyrime išskiriami trys laikotarpiai: nuo XIX a. pabaigos iki Antrojo pasaulinio karo, sovietmetis ir po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo.

Reikšminiai žodžiai: želdynai, kurorto plėtra, Didžioji Palanga, urbanizacija.


18.

Laimutis Januškevičius

Lietuvos dvarų parkai ir jų dendrologinės vertybės

Pilnas straipsnis pdf formate

    Iš viso 1999-2015 m. laikotarpiu buvo inventorizuota ir ištirta per 200 šalies parkų. Pagal šių želdynų suplanavimą jie skirstomi taip: geometrinio plano - 55 parkai (27,5  visų tirtų parkų), mišraus plano - 107 (53,5  ) ir peizažiniai - 38 (19 ). Atsižvelgiant į svetimžemių medžių bei krūmų asortimentą šalies parkus galima suskirstyti į šias kategorijas: parkai-dendrologinės kolekcijos ( 50 introdukuotų medžių bei krūmų rūšių ir formų), turtingi parkai (30-50), vidutinio turtingumo (20-30) ir neturtingi ( 20). Iš viso šalies parkuose šiuo metu auga 342 introdukuotų sumedėjusių augalų rūšys ir žemesnio rango taksonai (Pinophyta - 93, Magnoliophyta - 249), priklausančios 39 šeimoms ir 93 gentims (Pinophyta - 4 šeimos ir 11 genčių, Magnoliophyta - 35 ir 82). Dendrologiniu požiūriu ypač vertingi ir saugotini parkuose augantys seni, įspūdingų matmenų atskirų rūšių ir veislių egzemplioriai. Tokių rasta 93 rūšys ir žemesnio rango taksonai (Pinophyta - 37, Magnoliophyta - 56).

Reikšminiai žodžiai: parkas, skveras, rūšis, kultivaras.


19.

Manana Kakhadze, Tsisia Chkhubianishvili, Mariam Chubinishvili,

Rusudan Skhirtladze,

Iatamze Malania, Irine Rizhamadze

A New Mean for Biological Control of Cabbage White Butterfly in Georgia

Pilnas straipsnis pdf formate


    The cabbage white butterfly Pieris brassicae is very significant pest insect of cabbage culture. It is necessary the cabbage protection from pest insects by the environmentally safe means. The local entomopathogenic nematode (EPN), Steinernema feltiae, "Georgian strain" against P. brassicae was tested. The nematode suspension of S. feltiae 2000 IJs/ml (IJs - Infective juveniles) was used in experiments. After twice treatment the action of local EPN on different instars larvae was 55.5% - 83.2%. Microscopic examinations proved the presence of S. feltiae on the body of P. brassicae.

Key words: Cabbage white butterfly, pest, EPN, larvae


20.

Manana Kereselidze, Mzia Beruashvili

Biological Potential of the Entomopathogenic Fungi Isaria fumosorosea Wize for Biocontrol of Pest Insects at Urban Area Plants in Georgia

Pilnas straipsnis pdf formate

   The biological control possibility of entomopathogenic fungi Isaria fumosorosea was tested against three important pest insects: Hyphantria cunea Drury, Corythucha ciliate Say and Glyphodes pyloalis Walker in Tbilisi, Georgia under laboratory conditions. I. fumosorosea showed 30 % corrected efficacy against larvae of G. pyloalis, and 50 % for C. ciliata. At day 9 post treatment of H. cunea larvae, by isolate ARSEF access no. 10244, isolate ARSEF access no. 1569, and mixed suspension, mortality rates of 37.5%, 68.7 % and 65.6 %, respectively, were recorded.

Key words: Entomopathogenic fungus, pest insect, biocontrol.


21.

Wolfram Kircher, Andreas Thon

P- ir C- kiekio augaliniais filtrais reguliavimas

natūraliuose baseinuose

Pilnas straipsnis pdf formate

    Natūralūs baseinai (NSP) siūlo naują būdą paplaukioti švariame vandenyje, neapdorotame chemikalais. Trys atitinkami filtravimo metodai gali apriboti tiek fosforo (P), tiek anglies (C-) kiekį vandenyje ir užtikrinti švarų vandenį ir mažą dumblių kiekį jame. Paraleliai su tuo azoto kiekis vandenyje lemia oligotrofinių sąlygų susidarymą. Dauguma augalų, kurie paprastai naudojami natūralių plaukimo baseinų (NSP) filtruose, auga silpnai ir rodo rimtus jų deficito požymius. Tyrimų metu Anhalto universitete buvo išbandyti augalai iš oligotrofinių pelkių ir žemapelkių "Technical Wetland" filtruose trimis skirtingais vandens perkoliacijos (filtravimo) būdais. Gerų rezultatų daugiausia buvo pasiekta su žemapelkių augalais, kurie yra rekomenduojami P-limited baseinuose, nes jie sudaro reikiamą vandens kietumą ir aukštą pH reikšmę. Augalai iš rūgštinių pelkių yra tinkami mažo kietumo C-limited sistemoms. Tačiau Sphagnum samanos turi būti kruopščiai atrenkamos, tyrimai su S. palustre perkoliuotais filtrais nepavyko, o S. squarrosum augo gerai.

Reikšminiai žodžiai: natūralus plaukimo baseinas, vandens filtravimas, žemapelkė, pelkė, oligotrofinis.


22.

Jurga Kučinskienė, Diana Baravykaitė

Potyrių vietovių kraštovaizdžio planavimo ypatumai: lytėjimo pojūtis

Pilnas straipsnis pdf formate


     Žmogus aplinką suvokia skirtingais receptoriais, kurie yra akyse (regėjimu), nosyje (uodimu), burnoje (skonio pajutimu), ausyse (girdėjimu). Tačiau aplinkoje egzistuoja ir daug objektų, kurių atitinkamas savybes išsamiau suvokti ir įvertinti įmanoma dar ir čiuopiant, braukiant jų paviršiumi ar vien tik liečiant (aplinkos bei objekto temperatūros, drėgmės kiekio suvokimas). Lytėdamas objektus žmogus tuo pačiu patiria pojūčius, kurie sukelia tam tikrus jausmus, prisiminimus ar asociacijas. Straipsnyje apžvelgiami lytėjimo pojūčio aspektai, analizuojamas jų jutiminis (taktilinis) suvokimas liečiant sumedėjusių augalų dalis ir su tuo susijusių pojūčių (jausmų) įvairovė. Aptariamos augalų, turinčių įvairius lytėjimo pojūčius sukeliančių dalių, panaudojimo galimybės potyrių vietovių kraštovaizdžio planavime.

Reikšminiai žodžiai: potyrių vietovės, lytėjimo pojūtis, kraštovaizdis.


23.

Svitlana Los, Valentina Gritsaychuk

The Perspectives for Oak Hybrids Use in Landscape Architecture of Ukraine

Pilnas straipsnis pdf formate

  The results of ornamental features evaluation for of S. S. Pyatnytsky's oak hybrids are represented and the perspectives for their use in landscape architecture are determined. In 1930s-1950s, under guidance of S. S. Pyatnytsky in URIFFM, the large-scale work on oaks interspecific hybridization had been carried out. Four best hybrids were included in the State Register of the Plant Varieties of Ukraine. Assessment of the hybrids' ornamental features was not carried out yet. A complex evaluation scale of oak ornamental features was proposed based on scales of other authors and on in-house research. As a result of the complex evaluation, progenies of Komarov's and Michurin's oaks have been included in the group of highly ornamental oaks. Progenies of Timiryazev's and Vysotsky's oaks are assessed as ornamental. The oak hybrids can be used for different target purposes, particularly in landscape architecture in Forest-Steppe and Steppe of Ukraine both as solitaire and in compositions, and to create spottiness and arrays at various reliefs when establishing regular and landscape parks.

Key words: oak hybrids, progeny, ornamental features, physiognomic type, landscape architecture.


24.

Luis Loures

Using Post-industrial Landscape Transformation as an Urban Development Strategy - Tales from Portugal

Pilnas straipsnis pdf formate

   Vis labiau pripažįstama, kad anksčiau apdirbamos žemės, pavyzdžiui, postindustriniai kraštovaizdžiai, yra nepakankamai vertinamas turtas miestų pertvarkymo atžvilgiu. Faktiškai, idėja sukurti tvarią urbanistinę aplinką yra palaikoma šešiais pagrindiniais uždaviniais, pateiktais Europos statybos mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų Tarybos, kurie yra susiję su miestų plėtra, pramonės objektų pertvarkymu, apleistų vietų atstatymu, darnia statyba, žaliųjų plotų ir apleistų kaimyninių teritorijų regeneravimu. Vis dėlto, net jei plačiai pripažįstama, kad postindustrinių kraštovaizdžių melioracija yra svarbi miesto plėtros strategija, nacionalinės, regioninės ir vietos valdžios institucijos bei asmenys, priimantys sprendimus ne visiškai pripažįsta, kad pertvarkymo projektai turi būti susiję su daugiamačiais tikslais, grindžiamais socialinių, kultūrinių, ekonominių ir aplinkosaugos problemų sprendimu. Šiame straipsnyje siekiama parodyti šių postindustrinių kraštovaizdžių pertvarkymo svarbą, pristatant aštuonis portugalų pasiūlymus / pertvarkymo projektus, kuriuose galima identifikuoti daugiau nei vieną aspektą, aktualų tvariai miestų plėtrai. Įvertinant ir nustatant postindustrinio pertvarkymo reikšmę ir naudą, šiame straipsnyje pabrėžiama, kad postindustriniai kraštovaizdžiai turėtų būti vertinami kaip puiki miestų atnaujinimo ir pertvarkymo galimybė.

Reikšminiai žodžiai: urbanistinė plėtra, postindustriniai kraštovaizdžiai, pertvarkymas.


25.

Viktoriia Lovynska, Svitlana Sytnyk, Mykola Kharytonov,

Ludmila Katan, Mychaylo Gumentyk

Urban Forests Biometric Assessment in the Northern Steppe of Ukraine

Pilnas straipsnis pdf formate

   The structure of the urban forests in Dnipropetrovsk region is analyzed. The urban forests are classified into the following functional categories: environmental, scientific, historical, cultural significance forests, recreational and health forests, and protection (erosion control) forests. The main species from coniferous, hardwood and softwood groups are established and their total wood stock is calculated. The species list and age structure in the urban forest are analyzed. Age structures for the main forest-forming species are given and average wood stock dependence on age is described.

Key words: forest fund, forest category, age groups, average wood stock, forest-forming species.


26.

Asta Malakauskienė, Vida Mildažienė, Giedrė Paužaitė,

Zita Naučienė,

Irina Filatova, Veronika Liuškevič

Pušies bei eglės sėklų apdorojimo šalta plazma, vakuumu bei elektromagnetiniu lauku poveikis daigumui bei morfologiniams parametrams

Pilnas straipsnis pdf formate

  Spygliuočiai yra jautrūs užterštai miestų aplinkai. Šio tyrimo tikslas buvo nustatyti sėklų apdorojimo vakuumu (V), šalta plazma (ŠP) bei elektromagnetiniu lauku (EML) poveikį paprastajai pušiai (Pinus sylvestris L.) ir paprastajai eglei (Picea abies (L.) Karst.), ieškant potencialiai geresnių sėjinukų miesto želdynams. Nustatyta, kad spygliuočių sėklų daigumui daugiausiai teigiamos įtakos turėjo EML poveikis. Fizikinių veiksnių poveikis pušies sėklų daigumui priklausė nuo jų spalvos. Geriausi rezultatai gauti, apdorojus eglių sėjinukų sėklas EML5 poveikiu, o pušų - V7.

Reikšminiai žodžiai: vakuumas, šalta plazma, elektromagnetinis laukas, sėklų daigumas, sėjinukų aukštis ir šakojimasis.


27.

Asta Malakauskienė, Jolanta Šabūnaitė

Smulkiažiedžio lazdenio (Corylopsis pauciflora) potencialas auginti miesto želdynuose

Pilnas straipsnis pdf formate

   Šio tyrimo tikslas buvo stebėti smulkiažiedžio lazdenio (Corylopsis pauciflora) fenologinius dėsningumus, įvertinti galimybę dauginti sėklomis bei potencialą auginti šią rūšį miesto želdiniuose. Vidutinė C. pauciflora vegetacijos periodo trukmė 2011-2015 m. buvo lygi 210,4±13,96 dienų. Savaiminių sėjinukų bei atžalų po motininiu krūmu nerasta - šio augalo savaiminio plitimo rizika yra labai maža. 2008 m. sudygo 33,33 %, 2014 m. - 55,56 % pasėtų sėklų. Norint sulaukti greito dekoratyvumo efekto, miesto želdiniuose reikėtų sodinti 6-7-tintų metų lazdenio sodinukus.

Reikšminiai žodžiai: Corylopsis pauciflora, fenologija, dauginimas sėklomis.


28.

Igor Mordatenko, natalja Doiko

Larch (Larix Mill.) in Landscaping of Right Bank Forest-Steppe in Ukraine

Pilnas straipsnis pdf formate

     The article presents the characteristics of the decorative qualities of the genus Larix, taking into account the decorative effect of certain plant organs: the color of young and mature cones, pine needles, branches, trunk, texture and shape of the crown. The examples of using the larch to create highly decorative compositions in ancient parks and botanical gardens of Ukraine, as well as in landscaping of cities are given. The dependence of the decorative qualities of the Larix genus species on the phases of seasonal development is shown.

Key words: larch, decorative effect, landscaping, landscape, seasonal changes.


29.

Inesė Naburga-Jekrmakova

New Varieties of Bearded Irises in the Collection of the Botanic Garden of University of Latvia

Pilnas straipsnis pdf formate

   This study describes the 22 new varieties of bearded irises of Latvian breeders from the collection of the Botanic Garden of the Latvian University: the shape and color of the flower, the height of shoots. It presents preliminary estimates of survivals and multiplication for each varieties and the statistical analysis to compare the groups of varieties on these indicators. It describes the range of decorative neighbouring perennials to provide continuous flowering and decorativeness of exposition of bearded irises.

Key words: bearded irises, survival, multiplication factor, the range of neighbouring plants, terrace.


30.

Rita Nekrošienė

Dekoratyvieji žoliniai augalai senųjų liuteronų kapinių želdynuose

Pilnas straipsnis pdf formate

   Straipsnyje aptariama dekoratyviųjų žolinių augalų rūšių įvairovė, šių augalų paplitimas senosiose evangelikų liuteronų kapinėse. Tyrimai atlikti 110-ties kapinių želdynuose Šilutės bei Klaipėdos rajonuose ir Palangos miesto savivaldybės teritorijoje (Vakarų Lietuva) 2012-2014 metais. Apleistų ar iš dalies prižiūrimų kapinių želdynuose tarp žolinių dekoratyviųjų augalų išsiskyrė kelių rūšių ir formų melsvės (Hosta L.), paprastieji sinavadai (Aquilegia vulgaris L.), rusvosios viendienės (Hemerocalis fulva L.), šiurpiniai gvazdikai (Dianthus barbatus L.). Prižiūrimose ir dar naudojamose kapinėse aptikta didelė įvairovė vienmečių žolinių dekoratyviųjų augalų: kelių veislių serenčių (Tagetes L.), begonijų (Begonia L.), kininių ratilių (Aster chinensis L.), darželinių našlaičių (Viola wittrockiana Gams.).

Reikšminiai žodžiai: dekoratyvieji augalai, kapinės, introdukcija, rūšys.


31.

Giedrė Paužaitė, Asta Malakauskienė, Zita Naučienė,

Irina Filatova

Veronika Liuškevič, Vida Mildažienė

Baltijos jūros kranto kaitos tyrimas

nuo Šiaurinio molo iki Girulių 2012–2015 m.

Pilnas straipsnis pdf formate

   Nustatėme trumpalaikio sėklų apdorojimo prieš sėją radijo dažnių elektromagnetiniu lauku, vakuumu ir mažos temperatūros plazma poveikį daugiamečių augalų Smirnovo rododendrų (Rhododendron smirnowii Trautv.) ir trijų miglinių žolių rūšių (Festuca arundinacea, Festuca pseudovina, Deschampsia cespitosa) sėklų daigumui ir sėjinukų vystymuisi. Gauti rezultatai rodo, kad sėklų apdorojimo sukelti daigumo ir sėjinukų vystymosi pokyčiai priklauso nuo augalo rūšies. Be to, nustatyti morfologinių augalų savybių pokyčiai, kurie gali būti vertingi želdinimo požiūriu.

Reikšminiai žodžiai: daugiamečiai augalai, sėklų apdorojimas prieš sėją, fizikiniai stresoriai, daigumas, vystymasis.


32.

Nijolė Piekienė, Jonas Abromas

Žmogaus veiklos įtaka miško želdinių formavimui valstybinių parkų kraštovaizdyje

Pilnas straipsnis pdf formate

   Straipsnyje nagrinėjamos miško želdinių formavimo valstybinių parkų kraštovaizdyje aktualijos. Analizuojama Lietuvos ir užsienio literatūra miško želdinių formavimui valstybinių parkų kraštovaizdyje klausimais, trumpai apžvelgiami reglamentai, nustatantys miško želdinių formavimo valstybiniuose parkuose teisinę bazę bei želdinių valstybiniuose parkuose specializuoto tvarkymo ir pritaikymo visuomenės reikmėms ypatumus. Įstatymas Lietuvoje miško želdinius apibrėžia kaip žmogaus pasodintus arba įveistus miško medžius ir krūmus ne mažesniame kaip 0,1 ha plote, atkuriant arba įveisiant mišką (Miško..., 2008). Medžių rūšis parenkama atsižvelgiant į augimvietės sąlygas, miško paskirtį. Pirmenybė teikiama brandiems spygliuočių ir lapuočių želdiniams.

Reikšminiai žodžiai: miško želdiniai, valstybinis parkas, kraštovaizdis.


33.

Regimantas Pilkauskas

Viešumas, atvirumas ir sąžiningumas želdynų projektų konkursuose

Pilnas straipsnis pdf formate

   Straipsnyje remiantis Lietuvos želdynų tvarkymo konkursų pavyzdžiais atskleidžiama, kaip konkursų sąlygos apriboja jame galinčių dalyvauti tiekėjų skaičių dėl kvalifikacijos, patirties ir finansinių pajėgumų. Kritikuojamas konkursinių projektų kiekybinis vertinimas balais, kuris yra formalus, paslepia projekto stipriąsias ir silpnąsias puses, neatskleidžia tikrosios projekto vertės. Siūloma vietoje kiekybinio vertinimo balais viešai pateikti kokybinį vertinimą tekstu.

Reikšminiai žodžiai: kraštovaizdžio architektūra, želdynas, konkursas, viešumas.


34.

Olga Pochilčenko

Species of Genus Picea A. Dietr. (Pinaceae) in the Collection of National Botanical Garden N.N. Gryshko NAS of Ukraine and the Opportunity to Use Them in Landscaping

Pilnas straipsnis pdf formate

   Two species of spruces (P. abies L. Karst., P. pungens Engelm.) are currently used in Kiev landscaping. As a result of our observations, we can recommend the following seven spruces to enrich the assortment: P. engelmannii Engelm., P. x albertiana S.Br., P. koraiensis Nakai, P. obovata Ledeb., P. omorica (Pančić) Purkyne, P. orientalis Link., P. schrenkiana Fisch. et Mey. Six more species and one variety (P. asperata Mast., P. breweriana S.Wats., P. glauca Voss., P. glehnii Mast., P. jezoensis Carr., P. likiangensis var. montigena (Mast.) W.C. Cheng), P. sitchensis Carr.) can be proposed for planting in botanical collections.

Key words: spruce, collections of conifers, landscaping, Kiev.


35.

Lina Pridotkienė, Diana Baravykaitė, Vida Gerikienė

Bioninių formų elementai interjere ir aplinkoje: kraštovaizdžio dizaino studijų praktika

Pilnas straipsnis pdf formate

   Bionika įvardinama kaip sudėtinė dizaino, technikos, architektūros dalis. Bioninių formų naudojimas ir taikymas mūsų aplinkoje yra labai dažnas ir vis labiau populiarėjantis. Nuo seniausių laikų buvo bandoma gamtines formas stilizuoti. Bioninės formos mus supa kasdieniniame gyvenime, nors neretai mes jų net nepastebime. Jos veikia mūsų emocijas, savijautą. Bionikos raida iliustruoja, kas ši kryptis dizaine, aplinkos projektavime yra labai šiuolaikinė ir turi dideles dar neišnaudotas galimybes, todėl tikslinga apibūdinti bionikos ir bioninių formų sampratą, pateikti panaudojimo pavyzdžius. Pačios tobuliausios žmogaus sukurtos formos turi analogus gamtoje, tačiau yra dar daug nepanaudotų, nepritaikytų racionalių gamtinių formų ir struktūrų. Kraštovaizdžio dizaino specialybės studentai savo praktiniuose darbuose bando savo kūrybines idėjas realizuoti pasitelkdami gamtinius elementus, formas ir medžiagas. Straipsnyje analizuojami tokių darbų privalumai ir daromos klaidos.

Reikšminiai žodžiai: bionika, bioninis stilius, gamtinė forma, architektūrinė bionika, stilizacija, dizainas.


36.

Liudmila Priščepa, Antanina Stankevičienė, Vilija Sneškienė

The Spectrum of Activity of Bacterial Preparations of Bacillus thuringiensis Against Pests

Pilnas straipsnis pdf formate

   The results of studies assessing spectrum of bacterial preparations (Baciturin, Bactocid) on the most harmful herbivores fruit, forest crops and greenhouse pests are presented. An extraction of entomopathogenic bacteria from natural populations Operophtera brumata, Erannis defoliaria., Laspeyresia pomonella, Mamestra brassicae, Oryctes nasicornis, Forficula auricularia, Agriotes spp., Phyllobius oblongus, Anthonomus pomorum, Orgia antigua, Carabidae spp., was made. Batsiturin the biological product from Bacillus thuringiensis showed a high activity to the protected greenhouse plants. The product has a high protective effect (80.9-100 %) against leaf eating phytophagous (Operophtera brumata, Erannis defoliaria, Tortrix viridana, Euproctis chrysorrhoea). The sensitivity of pests (Hediadimidio abana, Archips rosana, Spilonota occelana, Operophtera brumata, Nematus leucotrochus and Byturus tomentosus) of fruit crops to the drug Baktotsid is evaluated and high biological effectiveness in a field experiment is determined (100.0 %).

Key words: bacterial preparations, phytophagous, forest, trees, indoor ground.


37.

Svitlana Prokhorova, Iryna Ahurova

Phytoindication Assessment of Habitat Conditions in the Olshanitskii Granite Quarry (Kyiv region, Ukraine) as an Example of Anthropogenic Ecotope

Pilnas straipsnis pdf formate

   Studies of the vegetation and agrochemical properties of anthropogenic substrates in the granite quarry are presented. All sampling plots were suitable for plant growth in spite of different vegetation history and altitude. The pH values varied between neutral and alkali soil response (from 6.2 to 8.3) while humidity changed from 0.2 % to 24.5 %. All studied substrate samples were non-saline (salinity was below 0.3g per 100g of soil). Changes in plant species composition and projective cover were established as a function of substrate parameters. It was established that substrate humidity is most effective factor in determining the floristic composition of quarry units as compared with salinity or pH. The mesophyte and hygrophyte projective cover as well as plant species value according to the Tsyganov scale were found as most informative phytoindication indexes of substrate humidity, which reliably correlate with instrumentally measured data.

Key words: anthropogenic substrate, pH, humidity, salinity, phytoindication scales.


38.

Loreta Semaškienė, Vaida Vaitkutė Eidimtienė

Kauno Laisvės alėjos ir ją kertančių gatvių želdinių funkcionalumo bei estetinės būklės tyrimas

Pilnas straipsnis pdf formate

    Straipsnyje pateikiamas Laisvės alėjos ir ją kertančių gatvių želdinių funkcionalumo ir estetinės būklės vertinimas. Atlikus Laisvės alėjos ir ją kertančių gatvių želdinių inventorizaciją, buvo įvertinta 820 medžių. Nustatyta augančių medžių rūšinė sudėtis, įvertinta sanitarinė bei estetinė būklė, aptartos gatvių želdinių problemos. Rekonstruotose skersinėse alėjos gatvių dalyse stebėta geresnė želdinių būklė, tvarkomoje alėjos dalyje nustatyti nauji liepų sužalojimai, nukirstos paviršinės šaknys, todėl atsiranda žaizdos, pablogėja mityba, mažėja atsparumas ligoms, o vėliau nukenčia dekoratyvumas bei funkcionalumas.

Reikšminiai žodžiai: alėja, želdiniai, liepa, viešosios erdvės, inventorizacija.


39.

Vilija Snieškienė

Žmogaus veiklos įtaka Alytaus miesto gatvių želdinių būklei

Pilnas straipsnis pdf formate

   2009-2015 m. buvo tirtas žmogaus veiklos poveikis Alytaus miesto gatvių želdiniams. Išsamiausiai įvertinta vyraujančios rūšies - mažalapės liepos - būklė. 2009 metais, kai vasarą ilgai vyravo sausas periodas, buvo gausu defoliacijos. Tose vietose, kur dirvožemyje buvo gausiau Cl (7,1-8,9 mg kg-1), šiek tiek daugiau buvo ir nekrozių. Mažalapė liepa - vietinės floros augalas, todėl patogenų rūšių ant jos gana gausu, bet pastebimą žalą jie padaro tik ypač palankiais patogenams metais, kai temperatūra aukštesnė už standartinę klimato normą. Kitų, dažniausiai prie gatvių augančių, rūšių medžiai Alytuje pakankamai geros būklės, išskyrus paprastuosius kaštonus, apniktus keršosios kaštoninės kandelės. Bet pastaruosius dvejus metus šių kenkėjų gerokai sumažėjo. Dauguma jaunų, prieš 3-5 metus pasodintų, medžių (mažalapės liepos, paprastieji klevai 'Eurostar', 'Columnare' ir 'Deborah', tiuringiniai šermukšniai 'Fastigiata') po 2-3 metų buvo pakankamai geros būklės. Paprastasis kaštonas 'Baummanii' Alytaus gatvių želdynams netinkamas.

Reikšminiai žodžiai: miesto gatvių želdynai, žmogaus veikla.


40.

Natalija Solomacha, tatjana Korotkova

Current State of Species of the Genus Quercus L. Collections at the State Enterprise "Mariupol Forest Research Station"

Pilnas straipsnis pdf formate

   The article presents the results of the study of the current state of the genus Quercus L. collections. Q. macranthera Fisch, Q. Miczurinii Pjatn, Q. Timirjasevii Pjatn, Q. borealis Michx have the best indicators of growth in height, while Q. Wyssotzkyi Pjatn, Q. petraea Liebl. - in diameter. Q. dentata Thumb., Q. imeretina Stev., Q. hartwissiana Stev., Q. longipes Stev., Q. macranthera, Q. macranthera f. pinnatifida Medw., Q. macrocarpa Michx., Q. mongolica Fisch., Q. montana Willd., Q. petraea, Q. petraea f. mespilifolia Wallr., Q. Miczurinii, Q. robur L. f. fastigiata Lam., Q. robur x Q. petraea, Q. borealis, Q. Timirjasevii, Q. Komarovii Pjatn., Q.Wyssotzkyi were decorative, drought - and cold resistant at the age of 30 and older. In the forest plantations Q. borealis grows in height on a par with Q. robur, but it lags behind in diameter.

Key words: introduction, species of the genus Quercus L., decorative, cold- and drought resistance.


41.

Antanina Stankevičienė

Kauno miesto miško parkai ir juose augančių medžių būklė

Pilnas straipsnis pdf formate

   Straipsnyje apžvelgiami Kauno mieto teritorijoje esančių penkių didžiųjų miško parkų (Kleboniškio, Panemunės, Palemono, Pažaislio, Romainių) pritaikymas rekreaciniams poreikiams. Išanalizuota juose dominuojančių sumedėjusių augalų būklė. Apskaičiuotas vidutinis pažeidimo balas morfologinės kilmės pažeidimų (defoliacija, dechromacija, sausų šakų kiekio lajose, lapų nekrozės), 7 rūšių grybinių ligų sukėlėjų (Rhytisma acerinum, Sawadea bicornis, Apiognomonia errabunda, Erysiphe alphitoides, Mycosphaerella millegrana, Didymosphaeria petrakiana, suodligės sukėlėjai) ir 4 rūšių kenkėjų (Caliroa annulipes, Phyllonorycter issikii, Eucalipterus tiliae, Pristiphora subbifida).

Reikšminiai žodžiai: medžiai, būklė, Kauno miesto miško parkai.


42.

Antanina Stankevičienė, Jolanta Šabūnaitė

Klevo genties (Acer L.) augalų introdukcija Vytauto Didžiojo universiteto Kauno botanikos sode

Pilnas straipsnis pdf formate

   Straipsnyje apžvelgiami klevo genties (Acer L.) augalų introdukcijos tyrimai Vytauto Didžiojo universiteto Kauno botanikos sode: augalų įvairovė, būklė. 2015 metais klevo genties augalų kolekcijoje augo 65 taksonai: 29 rūšys, 6 porūšiai, 23 veislės, 6 varietetai. Straipsnyje pateikiamas šių augalų įsigijimo laikas, vieta. Aprašoma grybinių ligų sukėlėjų (Sawadaea bicornis, S. tulasnei, Rhytisma acerinum, Phyllosticta negundicola, P. aceris, Mycocentrospora acerina, Discula campestris, Mycosphaerella aceris) pažeidimo intensyvumas. Rhytisma acerinum pažeidė 8 taksonus augalų: stipriausiai - A. platanoides 'Globosum', A. platanoides 'Crimson King', A. platanoides; Mycosphaerella aceris - Acer argutum ir Sawadaea tulasnei - A. platanoides 'Crimson King'; Phyllosticta negundicola - A. negundo. Aptikti kenkėjai: Pristiphora subbifida, Eryophyes macrorhynchus (stipriausiai pakenkė A. heldreichii ssp. trautvetteri ir A. platanoides 'Schwedleri') ir Chaetophorella aceris (stipriausiai pakenkė 'Schwedleri' klevą).

Reikšminiai žodžiai: Acer L., kolekcija, būklė, Vytauto Didžiojo universiteto Kauno botanikos sodas.


43.

Elena Suslova,

Ludmila Kharkhota

Monitoring of Roadside Stands of Industrial Cities and Towns (South-East of Ukraine)

Pilnas straipsnis pdf formate

   This paper presents the survey data of urban roadside stands in the south-east of Ukraine. We investigated the species composition, analyzed the age structure of the plantings and also estimated the life condition of trees and shrubs. We registered 166 species and cultivars of tree plantings used for landscaping purposes. The richest species and form diversity was reported for the town of Khartsyzsk (68 species and 8 cultivars of trees, 34 species and 17 cultivars of shrubs). There are 34 native species (25 % of the total number of species) in urban plantings, 13 of them are found in all surveyed towns. The most part of tree species, dominated by fast-growing trees, belongs to the age group of 31-40 years. In general, ornamental plantings need rejuvenation, as well as introduction of new species into their species ranges.

Key words: trees, shrubs, age, viability.


44.

Rimanta Vainorienė

Modelinio augalo žaliosios šerytės (Setaria viridis (L.) P. Beauv.) savybės, paplitimas agrocenozėse ir urbanizuotoje aplinkoje

Pilnas straipsnis pdf formate

   Straipsnyje aptariama žaliosios šerytės (Setaria viridis) - miglinių šeimos, vienamečio augalo savybės, paplitimas Lietuvoje ir kaip C4 fotosintezės modelinio augalo pritaikymas šiuolaikiniuose moksliniuose tyrimuose.

Žaliosios šerytės paplitimas analizuotas remiantis lauko tyrimų medžiaga, herbariuminiais pavyzdžiais ir segetalinės floros monitoringo skelbtais duomenimis. Tyrimais nustatyta, kad žalioji šerytė paplitusi visoje Lietuvoje, tačiau dažnesnė pietinėje ir rytinėje Lietuvos dalyje. Populiacijos telkiasi agrocenozėse ir urbanizuotose teritorijose. Lauko tyrimų metu iš 33 ištirtų žaliosios šerytės populiacijų - 17 aptikta geležinkelio stočių, malūnų teritorijose.

Reikšminiai žodžiai: Setaria viridis, žalioji šerytė, modelinis augalas, urbanizuotos ekosistemos, geografinis paplitimas.


45.

Judita Varkulevičienė

VDU Kauno botanikos sodo oranžerijoje auginamų vaistinių augalų kolekcijos įvairovė

Pilnas straipsnis pdf formate

   VDU Kauno botanikos sodo oranžerijoje kaupiami nuo 1923 m. augalai, pasižymintys vaistinėmis savybėmis. Remiantis 2007-2013 m. atliktų tyrimų ir stebėjimų duomenimis, įvertinta oranžerijoje auginamų vaistinių augalų kolekcija. Šioje kolekcijoje-ekspozicijoje auginama 113 rūšių augalų iš 53 šeimų. Gausiausios šeimos yra Asparagaceae - 10 rūšių, vidutinės - 10 šeimų turi po 4 rūšis (Asphodelaceae, Arecaceae, Cactaceae, Malvaceae, Moraceae, Myrtaceae, Passifloraceae), o mažiausiai turi 15 šeimų - po 1 rūšį (Ginkgoaceae, Orchidaceae ir kt.). Iš jų 50 rūšių gresia išnykimas, šios rūšys saugomos ir dauginamos bei platinamos visuomenei.

Reikšminiai žodžiai: oranžerija, vaistiniai augalai, sistematinis įvertinimas.


46.

Egidijus Vidrinskas, Steponas Deveikis

Burgundinis ąžuolas (Quercus cerris L.) Šilutės parke

Pilnas straipsnis pdf formate

   Burgundinis ąžuolas (Quercus cerris L.), kurio gamtinis arealas aprėpia Vidurio ir Pietų Europą, yra gana retas medis Lietuvos želdynuose. "Dendrologijoje" (1963; 1973) aprašytas 1958 m. Šilutės parke rastas burgundinio ąžuolo egzempliorius per šaltąją 1979-1980 m. žiemą nušalo ir buvo nukirstas. 1993 m. pavasarį Šilutės dvaro parke buvo pasodinti septyni burgundinio ąžuolo sodinukai, iš kurių Šilutėje dabar (2015-2016) auga penki medžiai. Straipsnyje aptariami šių ąžuolų augimo sąlygų aspektai ir biometriniai duomenys.

Reikšminiai žodžiai: burgundinis ąžuolas, Quercus cerris L., Šilutės miesto parkas, Hugo Scheu (1845-1937).


47.

Aija Ziemeļniece

Genesis of the Cultural Historical Landscape Space of Zemgale

Pilnas straipsnis pdf formate

   The development of the cultural landscape and urban construction space, which belongs to the basin of Lielupe of the region of Zemgale, has been influenced over the centuries by political and economic aspects that during the last 200 years have greatly changed forest areas, the structure, scale and functional value of agricultural lands and cultural historical building structure.

Agricultural management intensity in the 19th century and in the first part of the 20th century radically differed from the load intensity developed from the 70s of the 20th century reached with the rapid wave of rural collectivization, industrialization and modernization. It is related not only to the changes of the landscape space scale, but also to the agrochemical, drainage and wind load or soil erosion level increase. With the development of the rural economical turnover, the intensity increases the same way in the formation of urban production areas, in the development of streets network and new residential blocks. In turn, this brings up new requirements for the attraction of social comfort and ecological level in the urban environment. As one of these criteria are development possibilities for the city's green areas - wood parks, squares and gardens.

Key words: Urban landscape space, cultural historical landscape, synthesis, aesthetic quality, cultural heritage, transformation process.


48.

Jonas Žukas

Meno kūrinių integravimo į viešąsias erdves problematika

Pilnas straipsnis pdf formate

   Tiriant meno kūrinių integravimo į viešąsias erdves problematiką yra nurodoma į tarpusavyje susijusių sistemų ekologiją, kuri atrandama tarp socialinių grupių ir šiuolaikinių kultūrinių įtakų. Šio straipsnio tikslas yra identifikuoti probleminį lauką ir parodyti jo kompleksiškumą per interesų sąsajas bei išskirti veiklos galimybes žmonių gyvenamoje aplinkoje, skatinant pozityvias įtakas žmonių gerovei, vietos ekonomikai ir socialinei darnai. Tyrime aptariamos geriausios strategijos socialinės sąveikos optimizacijai, atrandant galimybes menui sėkmingai integruotis į viešasis erdves.

Reikšminiai žodžiai: viešasis menas, miesto ekologija, šiuolaikinė visuomenė, kultūrinė integracija, bendruomenės.