Klaipėdos valstybinės kolegijos mokslinis periodinis leidinys

MIESTŲ ŽELDYNŲ FORMAVIMAS (2017 1 (14))

ISSN  1822-9778 print / ISSN 2029-4549 online


   Straipsniai:1.

Laima Česonienė, Sigita, Bogačiovienė, Audrius Sigitas Maruška,

Mantas Stankevičius, Remigijus Daubaras


Lakiųjų junginių tyrimai margalapės aktinidijos (Actinidia kolomikta) uogose

Pilnas straipsnis pdf formate

     Margalapės aktinidijos (Actinidia kolomikta (Rupr. & Maxim.) Maxim.) uogos sukaupia didelius kiekius biologiškai aktyvių cheminių junginių. Šio darbo tikslas buvo nustatyti lakiųjų junginių kiekius lietuviškų genotipų uogose. Jose nustatyti lakieji junginiai dažniausiai yra priskiriami terpenams, esteriams ir hidrokarbonams. Nustatyta, kad didžiausia lakiųjų junginių įvairove pasižymėjo lietuviškos kilmės veislės 'Landė' ir 'Lankė', o veislės 'Lankė' uogose nustatyti ir keturi specifiniai junginiai.

2.

Umberto Cocchi, Vaida Vaitkutė Eidimtienė

QR kodo naudojimo želdynuose patirtis ir sociokultūriniai aspektai

Pilnas straipsnis pdf formate

     QR kodas, kitaip "greitojo atsako" arba reagavimo matricos kodas - informacijos laikmena, naudojama įvairiais tikslais nuo 1994 metų. Kode užšifruota informacija (tekstas, skaičiai, internetinė nuoroda, bet kokia kita informacija), skaitoma naudojant QR skaitytuvus arba mobiliuosius telefonus. Besikeičiantys visuomenės poreikiai ir tobulėjančios technologijos lėmė naujų QR kodo formatų atsiradimą. Jais yra identifikuojamos prekės, skelbimų lentose, lankstinukuose, vizitinėse kortelėse, reklaminiuose bukletuose, informaciniuose stenduose pateikiama informacija. Vienas įdomesnių kodo naudojimo atvejų pasitaiko miestų želdynuose, jis gali būti įvairaus pobūdžio: šviečiamasis, auklėjamasis, rekreacinis, meninis. Straipsnyje yra apžvelgiami QR greito atsako kodo naudojimo želdynuose būdai bei tyrimo duomenys.

   Reikšminiai žodžiai: QR kodas, želdynai, sociokultūra, švietimas, rekreacija.

 

 


3.

Steponas Deveikis

Gamtos mieste kūrimas - Milano Sempione parko ir kitų želdynų

urbanistinės raidos tyrimas

Pilnas straipsnis pdf formate

    Straipsnyje analizuojama Italijos Milano miesto viešojo Sempione parko (it. Parko Sempione) ir kitų miesto želdynų raida ir plėtotės sprendiniai. Akcentuojama viešųjų miesto parkų kūrimo patirtis ir dėsningumai, kurių pažinimas yra reikšmingas tolesnei miestų želdynų, žaliosios infrastruktūros plėtotei Lietuvoje.

Reikšminiai žodžiai: miesto parkas, miesto želdynai, Sempione parkas, Milanas, Italija.

 


4.

Konrad Dobrowolski

Park's Moat Revitalization in Brzeg

Pilnas straipsnis pdf formate

     Kultūrinės revoliucijos metu XX amžiuje 90-jų metų pabaigoje kultūrinių objektų kūrimas post-komunistinėje Lenkijoje buvo sustabdytas. Prasidėjo didelių erdvinių objektų degradacija. Nesėkminga privatizacija parodė, kad investicinių procesų dalyviai neturėjo laiko sureaguoti į gamtą degradacijos kontekste. Biodegradacija didelių atvirų erdvinių objektų, susijusių su gamta, priveda prie jų išnykimo.

   Reikšminiai žodžiai: transformavimas, kultūrinio objekto atgaivinimas, Brzeg'o miestas, miesto amfiteatras, biodegradacija.

 


5.

Konrad Dobrowolski

River in the City Nysa - Divided or Combined?

Pilnas straipsnis pdf formate

    The state of the master zones planning in most of the Polish cities leaves much to be requested. It does not exist from both directions - from the perspective of rational grounds management and the accompanying its infrastructure and to create a friendly environment for the work, leisure and residence, characteristic of dense social environment of today urban organisms. It is easy to observe processes often chaotic spreading suburban areas with parallel progressive the resulting degradation of the downtown and suburbs. Very often this situation is deepening in cities located on the river.

   Key words: Nysa, revitalization of the public spaces, river in the cities, social activities, chaos of urban and architectural.

 


6.

Konrad Dobrowolski

Revitalization of Post-mining Excavations at the Diving Center in Sulejów

Pilnas straipsnis pdf formate

     Šio straipsnio tikslas yra surasti atsakymus į klausimus apie pakartotiną panaudojimą apleistų po kasinėjimų teritorijų, kurios davė svarbias statybines medžiagas ir darbą imigrantams. Jie tapo pagrindiniais veikėjais miesto kūrimo procese. Šiame tyrime siūloma samprata atgaivinimo kontekste apie nardymo centro pastato įkūrimą buvusiame kalkių gamybos departamente Sulejów'e. Sulejów'o savivaldybė charakterizuojasi daugeliu mineralinių medžiagų, tarp kurių yra smėlis, žvyras, klintys ir mergelis.

   Reikšminiai žodžiai: transformacija, akmens karjero atgaivinimas, Sulejów'o miestas, Sulejow'o Nacionalinis Gamtos Parkas.

 


7.

Elpitiforov Evgenij Nikolaevich

Anatomical Reaction of Needles of Different Ages

of Pinus L. to Biotic Factors

Pilnas straipsnis pdf formate

    The purpose of the article is to examine the features of the anatomical and structural reactions of needles to factors of a biotic nature. The paper proposes experience of studying the needles of different-aged plants of the genus Pinus, parameters for comparing the anatomy of healthy and damaged needles for two- coniferous and five-coniferous. Also the basic anatomical needle reaction to the factors of biotic nature and photographic material are presented. The limiting groups of pests-entomophages and causative agents of diseases in the samples were identified. The technique of work with the fixed material, as well as tools and equipment are described. The differences in the reactions of one-year-old needles of pines of different ages are also indicated in the article.

   Key words: annual needles, anatomical reaction, Pinus L., pine, biotic factors.

 


8.

Dorota Gawryluk, Olga Bancerowa

Contemporary Landscape and the Historical Arrangement of Localities Rebuilt in Late 18th Century on the Initiative of Antoni Tyzenhauz

Pilnas straipsnis pdf formate

    Antoni Tyzenhauz's (Lithuanian treasurer from times of Stanisław Augusta and the Hrodna district administrator) activity at the end of the 18th century was aimed at economic activation of north-eastern part of Rzeczpospolita. About 50 manufactories were made near Hrodna on his initiative. Important effect of Tyzenhauz's activity was also change of spatial form of chosen towns (Krynki, Dąbrowa Białostocka, Sokółka, Suchowola, Janów, Nowy Dwór, Lipsk, Jeleniewo, and Krasnopol). Small towns had regular plans with geometrical urban planning composition. Elements of spatial culture from the end of 18th century survived apart of their difficult history. They are important features of towns' contemporary identity now. The article is devoted to legibility of the historical composition from the end of the 18th century in the contemporary townscape of Krynki, Dąbrowa Białostocka i Sokółka.

   Key words: Tyzenhauz's towns, townscape.

 


9.

Indrė Gražulevičiūtė-Vileniškė, Jurga Vitkuvienė

Ekologinės funkcijos estetinė raiška miesto kraštovaizdžio architektūroje:

kai kurie teoriniai ir praktiniai aspektai

Pilnas straipsnis pdf formate

     Straipsnyje plėtojama miesto gamtos, kaip kraštovaizdžio architektūros objekto, tema ir ekologijos bei estetikos santykis darnaus vystymosi principais paremtoje miesto kraštovaizdžio architektūroje. Pirmajame skyriuje aptariamos plačiausiai žinomos kraštovaizdžio estetikos teorijos ir jų taikymo galimybės kraštovaizdžiui formuoti urbanizuotoje aplinkoje. Išsamiau analizuojami amerikiečių mokslininkės ir kraštovaizdžio architektės J. I. Nassauer ekologinės funkcijos estetinės raiškos miesto aplinkoje teoriniai siūlymai, juos iliustruojant realiais žaliųjų erdvių miestuose pavyzdžiais. Antrajame skyriuje pateikiamos praktinės rekomendacijos miesto kraštovaizdžių formavimui remiantis J. I. Nassauer koncepcijomis. Tyrimo rezultatai gali būti naudingi tiek toliau tyrinėjant teorinius miesto gamtos raiškos ir formavimo klausimus, tiek ir kraštovaizdžio architektūros praktikoje ieškant darnių sprendimų urbanizuotoms erdvėms.

   Reikšminiai žodžiai: miesto gamta, miesto kraštovaizdžio architektūra, ekologija, ekosistema, estetika.

 


10.

Petras Grecevičius, Jonas Abromas,

Dovilė Kalkė, Jonas Genys, Jelena Lebedeva


Korėjiečių istorinių sodų-parkų planavimo tradicija.

Tarp Kinijos ir Japonijos

Pilnas straipsnis pdf formate

     Istoriniai sodai ir parkai - tai tik viena svarbiausių subtilios rytų kultūrų estetikos, filosofijos ir gyvensenos apraiškų. Korėjiečių sampratoje sodo funkcija vienaprasmė - pagerinti gyvenimo kokybę, padėti pajusti pusiausvyrą tarp dvasinio ir materialaus gyvenimo, patirti harmoniją. 2016 metų lapkričio 4-14 dienomis vienas šio straipsnio autorių, Klaipėdos universiteto profesorius Petras Grecevičius, stažavosi Korėjoje Seulo mieste Seulo nacionalinio universiteto Kraštovaizdžio architektūros katedros kvietimu. Stažuotės metu atlikti 5 istorinių klasikinių sodų ir kitų kraštovaizdžio architektūros objektų tyrimai, analizuota erdvių struktūra, bioarchitektūrinės konstrukcijos, augalų komponavimo ypatumai, augalų santykis su pastatų architektūra. Ieškota sąsajų su kinų ir japonų istoriniais sodais-parkais. Šiame straipsnyje pateikiamos tyrimo metu pastebėtos augalų parinkimo, komponavimo tendencijos, augalų komponavimo ypatumai istorinio ir šiuolaikinio miesto erdvių kompozicijose. Pagrindinis dėmesys skirtas svarbiausioms naudojamų augalų rūšims apibūdinti, pateikiami apibendrinimai, kurie gali būti naudingi ne tik korėjietiškų sodų kūrėjams Baltijos regione, bet ir komponuojant augalus Lietuvos parkuose, sodybose, miestų erdvėse.

   Reikšminiai žodžiai: Korėjiečių sodas, budizmas, augalai, kultūros paveldas, peizažas.

 


11.

L. P. Ishchuk

Water-Holding Capacity of Leaves of Species Salix L.

Pilnas straipsnis pdf formate


    On the basis of experimental laboratory research established an aqueous leaf species of the genus Salix mode. The content of the total water, water scarcity and to wilt after the water saturation, water-holding capacity of leaves during the day and relative turgorestsentnost of leaves and water absorption capacity after withering.

   Key words: Salix L., leaves, water scarcity, water-holding capacity, turgorestsentnost.

 


12.

Jonas Jakaitis, Jonas Žukas

Daiktinės aplinkos estetinio ir funkcinio harmonizavimo tyrimų galimybės

Pilnas straipsnis pdf formate

   Pagrindinis straipsnio tikslas yra atskleisti įvairių idėjų probleminio praktinio taikymo galimybes kuriant miesto struktūras makrolygiu, taip pat kuriant daiktinės aplinkos dizainą vietiniu lygmeniu. Norint pasiekti aplinkos tvarumą, yra svarbu ištirti sąveiką tarp miestų architektūros integruoto valdymo politikos klausimų ir daiktinės aplinkos dizaino vystymo. Sambūvis, harmonija ir novatoriškų mokslinių tyrimų metodai tampa svarbūs veiksniai. Analizuojant sambūvio ir harmonijos visuomenėje, kultūros, miesto erdvinės struktūros ir daiktinės aplinkos dizaino problemas, fenomenologinės filosofijos metodai gali būti veiksmingas ir reikšmingas įrankis.

   Reikšminiai žodžiai: miesto erdvė, daiktinės aplinkos ir dizaino harmonija, miesto gyvenimo kokybė.

 


13.

Aurelija Jankauskaitė, Jonas Abromas

Palangos miesto Jono Basanavičiaus gatvės erdvinė analizė

Pilnas straipsnis pdf formate

    XX a. Palangos miesto struktūroje galutinai pradeda dominuoti Vytauto gatvė ir jai statmena Jono Basanavičiaus gatvė. Miesto struktūrinis modelis iš linijinio transformuojasi į "T" formos modelį (Vyšniūnas, Cirtautas ir kt. 2008). Šiam procesui didelę įtaką padarė jūros tiltas, ant kurio tarsi atlikti ritualą (palydėti saulę) bei pasigrožėti kraštovaizdžiu ateina poilsiautojai. Jono Basanavičiaus gatvė transformavosi iš smėlėto kelio, vedančio iki jūros, prie kurio buvo pastatytos kelios Tiškevičių vilos, iki judrios pėsčiųjų gatvės su skirtingais užstatymo morfotipais.

   Straipsnyje analizuojama Jono Basanavičiaus gatvės architektūrinė-gamtinė kaita, veiksniai, mažinantys gatvės teigiamą emocinį poveikį.

   Reikšminiai žodžiai: Jono Basanavičiaus gatvė, emocinis poveikis, jūros tiltas, erdvinės-kompozicinės problemos.

 


14.

Asta Klimienė, Rita Goliakovienė

Klaipėdos rajono savivaldybės miestelių želdynai ir želdinimo tendencijos

Pilnas straipsnis pdf formate

     Urbanizuotos teritorijos Klaipėdos r. sudaro apie 44 proc. Tyrimas buvo atliktas 6 didesniuose miesteliuose. Visuose pastebimas nedidelis medžių bei krūmų asortimentas, vyrauja liepos, eglės, mažai gyvatvorių, krūmų ir daugiamečių gėlynų. Želdynai yra seni, sodinti prieškario metu ir papildyti sovietiniu laikotarpiu, Dituvoje - kolektyvinių sodų palikimas. Nėra bendros, miesteliams unikalios, želdinimo koncepcijos, gėlynai sutelkti tik centruose, vyrauja vienmečiai augalai ir gėlinės. Nesistengiama pasirinkti estetinio ekonominio želdinimo - kai atsižvelgiama į bendrą visuminį kraštovaizdį, namų stilių, gatvių ir komunikacijų tinklą. Daugiametės gėlės ir krūmai, želdynuose sudarė labai mažą dalį.

   Reikšminiai žodžiai: želdynai, urbanizuota teritorija, asortimentas.

 


15.

Jurga Kučinskienė, Diana Baravykaitė

Potyrių vietovių kraštovaizdžio planavimo ypatumai: skonio pojūtis

Pilnas straipsnis pdf formate


    Žmogus aplinką suvokia skirtingais receptoriais, kurie yra akyse (regėjimu), burnoje (skonio pajutimu), ausyse (girdėjimu), pirštuose (lytėjimu). Tačiau aplinkoje egzistuoja ir daug objektų, kurių atitinkamas savybes išsamiau suvokti ir įvertinti įmanoma dar ir ragaujant (skoniu) ar uodžiant "įjungus" tuos pačius skonio receptorius. Ragaudamas žmogus tuo pačiu patiria pojūčius, kurie sukelia tam tikrus jausmus, prisiminimus ar asociacijas. Straipsnyje apžvelgiami skonio pojūčio aspektai, analizuojamas jų jutiminis suvokimas ragaujant sumedėjusių augalų dalis ir su tuo susijusių pojūčių (jausmų) įvairovė. Aptariamos augalų, sukeliančių įvairius skonio pojūčius, panaudojimo galimybės potyrių vietovių kraštovaizdžio planavime.

Reikšminiai žodžiai: potyrių vietovės, skonio pojūtis, kraštovaizdis.

 


16.

Jurga Kučinskienė, Lina Pridotkienė, Vida Gerikienė,

Regina Repšienė, Diana Baravykaitė


Žiedinių sankryžų formavimas: idėjų svarba ir įvairovė

Pilnas straipsnis pdf formate

    Žiedinės sankryžos daug prisidėjo prie to, kad mūsų šalies keliuose būtų saugiau pėsčiajam ir dviratininkui, patogiau sėdinčiam prie vairo. Lietuvos kelininkų veikloje prioritetu tapusi eismo sauga įgyja naujus kontūrus. Dėl jų dažnai ginčijamasi, abejojama, tačiau pažangios naujovės plinta vis plačiau ir jau duoda rezultatus. Tačiau žiedinių sankryžų išvaizda, idėjos jų formavimui dar mūsų nepasiekė.

   Straipsnyje nagrinėjama žiedinių sankryžų atliekama funkcija, idėjų svarba jas formuojant, įvairovė bei galimybės pritaikyti.

   Reikšminiai žodžiai: žiedinės sankryžos, idėja, estetika.

 


17.

Jūratė Liebuvienė, Alvita Šileikienė

Jaunimo požiūris į sveiką ir tvarią aplinką

Pilnas straipsnis pdf formate

    Sveika ir tvari aplinka, neužteršta gamta - didžiausias žmonijos turtas, tai būtina sąlyga žmonijai išlikti ir jai egzistuoti. Nuo to, kaip mes saugome gamtą, naudojamės jos teikiamomis gėrybėmis, puoselėjame ir tausojame aplinką, priklauso mūsų visų ateitis. Straipsnyje pateiktas jaunimo požiūris į sveiką ir tvarią aplinką, atliekų surinkimą ir tvarkymą bei problemas, kylančias rūšiuojant atliekas. Tyrime dalyvavo 1127 respondentai (iki 25 metų amžiaus), studijuojantys Klaipėdos valstybinėje kolegijoje.

   Reikšminiai žodžiai: sveika ir tvari aplinka, buitinės atliekos, atliekų rūšiavimas.

 


18.

Vanda Lukoševičiūtė, Antanina Stankevičienė

Energinių augalų kolekcija Vytauto Didžiojo universiteto

Kauno botanikos sode: įvairovė, būklė

Pilnas straipsnis pdf formate

    Straipsnyje apžvelgiami energinių augalų kolekcijos, auginamos Vytauto Didžiojo universiteto Kauno botanikos sode, tyrimai: augalų įvairovė, būklė. 2016 metais kolekcijoje augo 72 augalų pavyzdžiai (41 gentis, 54 rūšys, 41 veislė, 1 variatetas, 3 hibridai). Šie augalai kolekcijoje pasodinti atskiruose plotuose pagal gyvenimo formas: sumedėję, žoliniai daugiamečiai, vienmečiai (dvimečiai) ir introdukuoti. Įvertinus energinių augalų būklę kolekcijoje nustatyta, kad dažniausiai pasitaikanti liga - miltligė (8,1 %, pažeidė 6 rūšių augalus), kenkėjų pakenkimai sudarė 1,4 % (pažeidė 1 augalo rūšį). Identifikuota: neinfekcinės ligos (nekrozė, sausos šakos), grybinių ligų sukėlėjai (8 genčių, 11 rūšių), kenkėjai (2 genčių ir rūšių).

   Reikšminiai žodžiai: energinių augalų kolekcija, įvairovė, būklė, Vytauto Didžiojo universiteto Kauno botanikos sodas.

 


19.

Asta Malakauskienė

Maumedžių (Larix L.) vegetacijos periodo atsakas į šiltėjantį klimatą

Pilnas straipsnis pdf formate


    Šio tyrimo tikslas buvo nustatyti 6 introdukuotų maumedžių rūšių vegetacijos periodo dinamiką, įvertinti jos pokyčius, atsižvelgiant į šių rūšių natūralių arealų klimato atšiaurumo zonas. Larix decidua vegetacijos periodas 1957-2016 metais pailgėjo 17 dienų, L. kaempferi - 16 d., L. laricina - 29 d. ir L. sibirica - 40 d., abiejų L. x marschlinsii ir L. sukaczewii rūšių vegetacijos periodas 1973-2016 m. pailgėjo 23 d. Į klimato šiltėjimą stipriau reagavo maumedžiai, introdukuoti iš vėsesnių klimato atšiaurumo zonų. Šiltėjant klimatui, maumedžiai Lietuvoje išlieka ilgiau dekoratyvūs.

   Reikšminiai žodžiai: maumedis, fenofazė, vegetacijos periodas, šiltėjantis klimatas, klimato atšiaurumo zona.

 


20.

Vida Motiekaitytė, Zenonas Venckus

Pagrindinės savaime augančių vaistinių augalų rūšys Lietuvoje

Pilnas straipsnis pdf formate

   Lietuvoje savaime augančių vaistinių augalų rūšių skaičius nustatytas apibendrinant 21 publikacijos, išleistos 1927-2015 metų laikotarpiu, duomenis. Šių publikacijų pagrindu buvo parengtas Lietuvoje savaime augančių vaistinių augalų rūšių sąrašas, sudarytas atsižvelgiant į dabartinės augalų sistematikos duomenis, ir išskirtos pagrindinės jų rūšys, dažniausiai paminėtos Lietuvos autorių. Nustatytas ryšys tarp dažniausiai publikacijose minimų vaistinių augalų rūšių ir jų asortimento vaistinėse.

   Reikšminiai žodžiai: savaiminiai augalai, vaistiniai augalai, vaistažolių asortimentas.

 


21.

Rita Nekrošienė, Liuda Razmuvienė

Mėtos (Mentha L.) - perspektyvūs augalai želdynuose

Pilnas straipsnis pdf formate

    Analizuojama mėtų (Mentha L.) rūšių įvairovė, jų morfologinės savybės, auginimo perspektyvumas želdynuose. Tyrimai atlikti Klaipėdos universiteto Botanikos sodo vaistinių-aromatinių augalų skyriuje, įkurtame "Kvapų sodelyje". Nustatyta, kad žemaūgės mėtų rūšys ir veislės tinka kiliminiam želdinimui drėgnose, pavėsingose vietose, o margalapės, spalvingais žiedais žydinčios mėtos yra nepamainomos kompozicijose su įvairiais augalais ne tik aromatinių augalų sodeliuose, bet ir kituose želdynuose.

   Reikšminiai žodžiai: mėta, rūšis, veislė, kompozicija, želdynas.

 


22.

Nijolė Piekienė, Jonas Abromas

Kraštovaizdžio planavimo analizė užsienio šalyse ir jų patirties

įgyvendinimo galimybės Lietuvos valstybiniuose parkuose

Pilnas straipsnis pdf formate


     Straipsnyje aktualizuojama kraštovaizdžio planavimo problema. Problemos analizei apibūdinama valstybinio parko samprata, planavimo valstybiniuose parkuose aktualijos, atsižvelgiant į užsienio šalių patirtį, numatoma kraštovaizdžio planavimo strategija.

Kraštovaizdžio planavimas, kaip nurodo Kraštovaizdžio politikos krypčių aprašas, yra strateginiais ir teritorijų planavimo dokumentais išreikšti ir patvirtinti į ateitį orientuoti veiksmai, kuriais siekiama išsaugoti, tobulinti, atkurti arba kurti kraštovaizdį (Lietuvos..., 2004). Kraštovaizdžio planavimo raida Lietuvoje yra labai dinamiška. Kiekvienas kraštovaizdžio planavimo etapas siejamas su socialinėmis, ekonominėmis, politinėmis sąlygomis. Darbas aktualus, nustatant kraštovaizdį formuojančio kompleksinio planavimo sampratą, jo vykdymo iššūkius, aktualijas, planavime dalyvaujančiųjų kompetenciją, poreikius, galimybes, santykį su kitomis gyvenimo veiklomis planavimo priemonių taikymą.

   Reikšminiai žodžiai: valstybinis parkas, kraštovaizdžio planavimas, planavimo strategija.

 


23.

Kamil Rawski

Accessibility of the Urban Green Areas for People with Disabilities on the Example of Planty Park in Białystok, Poland

Pilnas straipsnis pdf formate

  Šiame straipsnyje nagrinėjamas klausimas, kaip suplanuoti neįgaliųjų žmonių, o ypač žmonių, esančių neįgaliųjų vežimėliuose ir aklų žmonių prieigą prie žaliųjų zonų. Probleminiai aspektai aptariami remiantis Białystoko (Lenkija) Planty parko analize, kalbant apie neįgaliųjų galimybę pasiekti žalias zonas. Yra surinkta nemažai medžiagos apie projektavimo principus, ir remiantis jais, buvo atliktas tyrimas. Buvo sudarytas žemėlapis, kuriame nurodoma, kaip neįgalieji gali pasiekti parką. Atlikta analizė yra aptarta ir autorius pateikia keletą pasiūlymų probleminių sričių klausimo sprendimui.

   Reikšminiai žodžiai: dizainas neįgaliesiems, miesto žaliųjų plotai, universalus dizainas.

 


24.

Loreta Semaškienė, Vidmantas Verbyla

Suktaspyglės pušies (Pinus contorta Douglas ex Loudon) augimo

Lietuvos sąlygomis įvertinimas

Pilnas straipsnis pdf formate

   Lietuvoje natūraliai auga tik 91 sumedėjusių augalų rūšis, iš jų - 25 medžių rūšys. Dabartinės (XXI a. pr.) Lietuvos klimato sąlygos palankios piečiau augančioms medžių rūšims plisti (Navasaitis ir kt., 2003). Viena didžiausių šiuolaikinių grėsmių biologinei įvairovei yra svetimžemių rūšių skverbimasis, todėl introdukcijai privaloma mokslinė kontrolė. Specialiųjų želdinių veisimui svetimžemių rūšių tyrimai mūsų klimato sąlygomis laikomi perspektyviais, ypač tų rūšių, kurios nesudaro jokios konkurencijos vietinėms medžių rūšims.

Suktaspyglės ir paprastosios pušies palikuonių augimo tyrimai atlikti trijuose bandomuosiuose želdiniuose. Buvo įvertinti trys svarbiausi produktyvumo rodikliai: medelių aukštis, skersmuo ir viršūninio pumpuro dominavimas. Suktaspyglės pušies perspektyvumo ir galimybių auginti Lietuvos sąlygomis objektyviam įvertinimui, jos augimas buvo lyginamas su tuose pačiuose želdiniuose augančių geriausių Lietuvos paprastosios pušies populiacijų palikuonių ir su vietinių populiacijų palikuonių augimu.

   Reikšminiai žodžiai: svetimžemės rūšys, suktaspyglė pušis (Pinus contorta), bandomieji želdiniai, palikuonys, populiacija.

 


25.

Magdalena Siemaszko, Marcin Zych

Urban Ecosystems - a Place for Pollinators?

A Mini-review and Social Implications

Pilnas straipsnis pdf formate

   Pasaulis išgyvena didelę ekologinę krizę: globalinį augalų apdulkintojų nykimą. Taigi, skubiai reikalingos naujos apdulkintojų išsaugojimo arenos, įskaitant miestų aplinką, kurios galėtų būti patraukliomis bičių ir kitų apdulkintojų buveinėmis. Mes atlikome tyrimus apie miesto bičių populiacijas ir reikalavimus joms siekiant įvertinti sąlygas, kurios turi būti numatytos veiksmingose išsaugojimo programose. Mes teigiame, kad žalios aikštelės mieste gali būti suprojektuotos laikantis tvarumo principo, siekiant palaikyti pagrindines ekologines funkcijas, siūlančias aukštos kokybės maisto bazę ir lizdavietes. Be praktinių sprendimų, kurie remiasi išsamiais moksliniais duomenimis, turi būti atsižvelgiama į piliečių poreikius, ir  neturėtų būti ignoruojamas miestų išsaugojimo socialinis komponentas.

Reikšminiai žodžiai: apdulkintojai, išsaugojimas, ekosistemos, bičių populiacijos.

 


26.

Svitlana Sytnyk, Viktoriia Lovynska, Mykola Kharytonov, Ludmila Katan, Mychaylo Gumentyk


Heavy Metals Accumulation in Wood Tissue of the Main Forest Forming Species in Northern Steppe of Ukraine

Pilnas straipsnis pdf formate

  The content of heavy metal (Cd, Pb, Cu, Zn, Ni, Mn) in wood of Scots pine (Pinus sylvestris L.) and black locust (Robinia pseudoacacia L.) within the Northern Steppe of Ukraine was analyzed. A species specificity of heavy metal accumulation and dependence of their concentration on age of investigated wood breeds have been identified.

   Key words: Northern Steppe, Scots pine, black locust, heavy metal accumulation.

 


27.

Vilija Snieškienė, Gražina Žumbakienė, Stasė Dapkūnienė

Dekoratyvių ir vaistinių augalų įvairovė

Lietuvos liaudies buities muziejaus Žemaitijos ekspozicijoje

Pilnas straipsnis pdf formate

   Lietuvos tradicinio prieškarinio kaimo sodybos apželdinimo pavyzdžių dabartiniuose kaimuose išlikę labai mažai. Lietuvos liaudies buities muziejaus ekspozicijose atkurti ne tik statiniai, bet ir sodybų želdynai. 2016 m. buvo stebimi dekoratyvūs ir vaistiniai / prieskoniniai augalai Žemaitijos ekspozicijoje trijose etnografinėse sodybose. Nustatyta augalų biologinė įvairovė palyginta su literatūros duomenimis, kiek atitinka tradiciniuose darželiuose augintų augalų asortimentą. Gintališkės, Įpilties ir Darbėnų sodybose auginama 46 rūšių dekoratyvūs ir vaistiniai / prieskoniai augalai. Šie vietinės floros ir prieš kelis šimtus metų introdukuoti augalai buvo auginami nuo seno Žemaitijos sodybose.

   Reikšminiai žodžiai: Žemaitija, dekoratyvūs augalai, vaistiniai augalai.

 


28.

Antanina Stankevičienė, Jolanta Šabūnaitė

Ąžuolo genties (Quercus L.) augalų introdukcija

Vytauto Didžiojo universiteto Kauno botanikos sode

Pilnas straipsnis pdf formate

     Straipsnyje apžvelgiami ąžuolo genties (Quercus L.) augalų introdukcijos tyrimai Vytauto Didžiojo universiteto Kauno botanikos sode: augalų įvairovė, būklė. 2016 metais ąžuolo genties augalų kolekcijoje augo 27 taksonai: 14 rūšių 13 veislių, 92 klonai. Straipsnyje pateikiamas šių augalų įsigijimo laikas, vieta. Aprašoma grybinių ligų sukėlėjų (Erysiphe alphitoides) pažeidimo intensyvumas. Ši, dažniausiai ąžuolą Lietuvoje pažeidžianti liga, pažeidė Quercus robur, jo klonus ir veisles 'Argenteomarginata', 'Zeeland' (1-4 balais); aprašytos rečiau aptinkamos ligos: suodligė, septoriozė (sukėlėjas Septoria quercicola), antraknozė (Apiognomonioa quercina). Aptikti 3 rūšių kenkėjai: ąžuolinė spragė (Altica quercetorum), ąžuolinis pjūklelis (Tortrix viridana), geltonasis ąžuolinis (Tuberculatus quercus). Jaunus ąžuolus pažeidė neinfekcinės ligos (1-4 balai): sausos šakos, nekrozė, defoliacija, dechromacija.

   Reikšminiai žodžiai: Quercus L., kolekcija, būklė, Vytauto Didžiojo universiteto Botanikos sodas.29.

Suslova Ye.P.

Populus bolleana Lanche in Urban Plantations of

Industrial Towns in Southeast Ukraine

Pilnas straipsnis pdf formate

   This paper presents data of the survey of Populus bolleana Lanche in urban plantations  of industrial cities in the south east Ukraine. The study was focused on representation of this species in different structural and functional types of stands (parkland, mini-parks and roadside stands), age, viability, trunk morphometric parameters of Bolle's poplar trees. The species representation in plantations ranges from 0.6 % in parks to 6 % in roadside stands. Bolle's poplar trees found in urban plantations of investigated cities are aged 10 to 50 years. It is specified that with Populus bolleana in the age of 30 years old there appear the signs of aging and reduction of viability. In the course of investigation we came to the conclusion that the trees of Populus bolleana over the age of 40 in roadside plantings and 50 in parkland should be replaced by young plantlets.

   Key words: urban dendroflora, viability, age category, morphometric parameters.30.

Andreas Thon, Alexander Peters, M. H. Edu.

Building Information Modeling (BIM) - A New Approach in

Landscape Architecture

Pilnas straipsnis pdf formate

   Statinio informacinis modeliavimas (BIM) - tai ne programinė įranga, o erdvinio projektavimo metodas; jis siūlo naują projektavimo sistemą kraštovaizdžio architektūroje. Nors statinio gyvavimo ciklas yra inkorporuotas, interakcija tarp sektorių planavimo, pavyzdžiui architektūros, požeminės statybos, evakuavimo maršrutų planavimo ir įrenginių valdymo gali būti lengvai keičiama, naudojant standartizuotus duomenų formatus. Industry Foundation Classes (IFC) yra atviri standartai, naudojami statybinių modelių savybių apibūdinimui. Straipsnyje pateikiamos galimos BIM įgyvendinimo strategijos kraštovaizdžio architektūroje.

   Reikšminiai žodžiai: projektavimo procesas, BIM, IFC, visas gyvavimo ciklas, kraštovaizdžio architektūra.