Dėstytojų mokslinė veikla    Dėstytojai aktyviai vykdo mokslo taikomąją veiklą – publikuoja straipsnius, vadovauja studentams, rengiantiems mokslinius straipsnius, dalyvauja projektinėje veikloje. Specialybės dalykų dėstytojai analizuodami taikomųjų tyrimų rezultatus nuolat skaito pranešimus konferencijose.

    Kraštotvarkos katedra organizuoja kasmetinę tarptautinę mokslinę praktinę konferenciją „Miestų želdynų formavimas“ (nuo 2004 metų). Katedros iniciatyva leidžiamas ir kuruojamas mokslo darbų periodinis leidinys „Miestų želdynų formavimas“ (leidžiamas nuo 2004 metų), jame spausdinami technologijos mokslų srities moksliniai straipsniai, kuriuose analizuojamos problemos, susijusios su urbanizuotų teritorijų želdynų ir aplinkos formavimu. Taip pat gali būti publikuojami kraštovaizdžio projektavimo, želdynų projektavimo, kraštovaizdžio architektūros, dekoratyviosios želdininkystės bei kitų technologinių ir inžinerinių krypčių straipsniai. Šis leidinys nuo 2010 metų įtrauktas į Index Copernicus tarptautines duomenų bazes.

      KD studijų programoje dirbančių dėstytojų vykdoma mokslinė veikla susijusi su dėstomais bendrojo lavinimo ir studijų pagrindų dalykais bei studijų kokybės užtikrinimu. Katedros tyrimų kryptis – kraštotvarka. Vykdomi visi susiję su šia kryptimi tyrimai, dėstytojai analizuoja, tiria aplinką pagal dėstomų dalykų – Gėlininkystės, Dendrologijos, Kraštovaizdžio architektūros, Gėlių komponavimo, Mažosios architektūros, Želdynų projektavimo – kryptis. Katedros dėstytojai vykdo tęstinį tyrimą „Klaipėdos miesto mikrorajonų erdvinis planavimas ir želdinių būklė“, kurio analizės rezultatai skelbiami konferencijose ir publikuojami moksliniuose leidiniuose, rengiami studentų kursiniai ir baigiamieji darbai. Katedros personalo vykdomi tyrimai pagal dėstomo dalyko ir mokslo sritį yra tiesiogiai susiję su studijų programos tobulinimu ir nuolatiniu kvalifikacijos kėlimu dėstomo dalyko srityje.