Dėstytojų paruošti straipsniai, publikuoti 2013 metais


Metai:


Nr

Autoriai

Straipsnio pavadinimas

Leidinio, kuriame buvo publikuotas straipsnis, pavadinimas

1

Elena Moščenkova, Konstantinas Ponomariovas

Review of Implementation of Tutoring Dialogue with Student in the Intelligent Tutoring System AutoTutor

Journal “Computer Modelling and New Technologies“ vol.16. No.1. 2012

64-67 pusl. ISSN 1407-5806, ISSN 1407-5814 (on line).

http://www.tsi.lv/RSR/vol16_1/CM_16_1_OK_els.pdf

2

Vida Gerikienė, Jurga Kučinskienė,

Diana Baravykaitė

Klaipėdos miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų aplinkos vertinimas

Mokslo darbai "Dekoratyviųjų ir sodo augalų sortimento, technologijų ir aplinkos optimizavimas". Kaunas, 2013, 4(9)

ISSN 2029-1906

3

Jurga Kučinskienė, Diana Baravykaitė

Potyrių vietovių kraštovaizdžio planavimo ypatumai: regėjimo pojūtis

Mokslinis periodinis leidinys „Miestų želdynų formavimas, 2013  1(10)“

ISSN 1822-9778, ISSN 2029-4549 (online)

4

Gintaras Kučinskas, Jurga Kučinskienė,

Sigita Kučinskaitė

PowerSim sistemų dinamikos modelio pritaikymas pramoginio kraštovaizdžio planavime

Mokslinis periodinis leidinys „Miestų želdynų formavimas, 2013  1(10)“

ISSN 1822-9778, ISSN 2029-4549 (online)

5

Rita Nekrošienė

Meteorologinių sąlygų dendrochronologinė indikacija Klaipėdos mieste

Mokslinis periodinis leidinys „Miestų želdynų formavimas, 2013  1(10)“

ISSN 1822-9778, ISSN 2029-4549 (online)

6

Rita Nekrošienė

Paprastųjų pušų būklė skirtingos oro taršos sąlygomis Kauno miesto želdynuose

Mokslo darbai "Dekoratyviųjų ir sodo augalų sortimento, technologijų ir aplinkos optimizavimas". Kaunas, 2013, 4(9)

ISSN 2029-1906

7

Vida  Gerikienė, Regina Malakauskienė

Klaipėdos miesto aplinkos kokybės analizė

Mokslinis periodinis leidinys „Miestų želdynų formavimas, 2013  1(10)“

ISSN 1822-9778, ISSN 2029-4549 (online)

8

Regina Malakauskienė

Lauko akmens vaidmuo aplinkos formavime

Mokslo darbai "Dekoratyviųjų ir sodo augalų sortimento, technologijų ir aplinkos optimizavimas". Kaunas, 2013, 4(9)

ISSN 2029-1906

9

Regina Repšienė, Danutė Karčauskienė

Gėlių poreikis dirvožemio reakcijai ir jos reguliavimas skirtingomis kalkinėmis medžiagomis

Mokslinis periodinis leidinys „Miestų želdynų formavimas, 2013  1(10)“

ISSN 1822-9778, ISSN 2029-4549 (online)

10

Regina Repšienė

Kalio trąšų iš atsinaujinančių šaltinių panaudojimas augalų tręšimui

Mokslo darbai "Dekoratyviųjų ir sodo augalų sortimento, technologijų ir aplinkos optimizavimas". Kaunas, 2013, 4(9)

ISSN 2029-1906