Katedros dėstytojų paruošti leidiniaiEil.

Nr.

Autorius

Leidinio

pavadinimas

ISBN / ISSN

Psl

sk.

Egz.

sk.

1.

Rita Nekrošienė

Klaipėdos miesto parkai ir medžiai
2.

Rita Nekrošienė

Botanika: profesinės veiklos praktikos metodiniai nurodymai

ISBN 9955-18-138-7

60

200

3.

Jurga Kučinskienė

Metodiniai nurodymai baigiamajam darbui rengti Kraštovaizdžio dizainas : studijų programos studentams bei jų vadovams

ISBN 9786094540080

35

100

4.

Jurga Kučinskienė

Kursinio darbo "Želdyno techninis projektavimas" rengimo metodiniai nurodymai

ISBN 9786094540066

48

100

5.

Vida Gerikienė

Aplinkos tyrimai: kraštovaizdžio architektūros aspektas : mokomoji knyga

ISBN 9786094540035

98

100

6.

Diana Baravykaitė

Dendrologija ir dekoratyvinių augalų medelynai praktikumų metodiniai nurodymai 

ISBN 9786094540059

49

100

7.

Regina Repšienė

Agronomijos pagrindai : praktinių darbų metodiniai nurodymai

ISBN 9786094540028

46

100

8.

Rimantė Vasiljeva

Mažoji architektūra : praktikumų metodiniai nurodymai

ISBN 9786094540073

55

100

9.


Mokslo darbai "Miestų želdynų formavimas 2013 1(10)"

ISSN 1822-9778

ISSN 2029-4549 (online)

297

110

10.


Mokslo darbai "Miestų želdynų formavimas 2012 1(9)"

ISSN 1822-9778

ISSN 2029-4549 (online)

220

100

11.


Mokslo darbai "Miestų želdynų formavimas 2011 1(8)"

ISSN 1822-9778

ISSN 2029-4549 (online)

218

90

12.


Mokslo darbai "Miestų želdynų formavimas 2010 1(7)"

ISSN 1822-9778

ISSN 2029-4549 (online)

217

90

13.


Mokslo darbai "Miestų želdynų formavimas 2009 1(6)"

ISSN 1822-9778

206

90

14.


Mokslinių straipsnių rinkinys "Miestų želdynų formavimas'2008: gėlės ir gėlynai"

ISSN 1822-9778

177

90

15.


Tarptautinės mokslinės praktinės konferencijos medžiaga „Miestų želdynų formavimas‘2007: vanduo ir augalija kraštovaizdyje"

ISBN 978-9955-18-203-0

158

90

16.


Tarptautinės mokslinės – praktinės konferencijos medžiaga “Miestų želdynų formavimas 2006 :gatvės želdiniai.“

ISBN 9955-18-101-X

124

90

17.


Tarptautinės mokslinės – praktinės konferencijos medžiaga „Miestų želdynų formavimo strategija‘2005: parkų ir skverų problemos ir perspektyvos“

ISBN 9955-18-014-5

143

100

18.


Respublikinės mokslinės praktinės konferencijos „Lietuvos miestų želdynų formavimo strategija“, 2004

ISBN 9986-848-44-X

121

100