Konsultacinė veikla    Kraštotvarkos katedros dėstytojai vykdo ir konsultacinę veiklą. Nuo 2007 iki 2009 metų miesto dienraštyje „Klaipėda“ katedros dėstytojai rašė straipsnius ir konsultavo miesto visuomenę želdinimo, floristikos, agronomijos klausimais. Per šį laikotarpį laikraštyje publikuoti 69 straipsniai miesto visuomenei aktualiais klausimais. Šiuo metu jame pateikiami trumpi dėstytojų komentarai įvairiais augalų auginimo klausimais.


    Dėstytojai su studentais kasmet konsultuoja ir padeda įrengti Gargždų miesto centrinės gatvės gėlynus.

    Interjerų dekoravimo ir aplinkos tvarkymo klausimais katedros dėstytojai ir studentai konsultavo Palangos miesto lopšelio-darželio „Nykštukas“ personalą.

    Floristikos srities lektorės Reginos Malakauskienės dažnai konsultuojamos ugdymo įstaigos bei jų atstovai, talkinama organizuojant renginius. 2010 gruodžio mėnesį dėstytoja dalyvavo miesto moksleivių konkurso „Nupinkim Advento vainiką“ vertinimo komisijoje, kurį organizavo Klaipėdos miesto Mažosios Lietuvos muziejus. 2007 m. ir 2011 m. rugsėjo mėnesiais Regina Malakauskienė konsultavo ir padėjo rengti Palangos miesto savivaldybės organizuojamus konkursus: „Rudens puokštė Palanga 2007“, „Puokštė Čiurlioniui“.

    2008 metais Rita Nekrošienė buvo „Gražiausios Melnragės–Girulių sodybos“ (Klaipėdos priemiesčiai) rinkimų komisijos narė.