Miestų želdynų formavimas '2010: želdiniai ir aplinkos kokybėDate:2010 04 15 - 16 d.Place:KlaipėdaNumber of participants:56Posts:35Topics:1. Želdinių įtaka aplinkos kokybei;2. Aplinkos veiksnių įtaka želdiniams;3. Želdinių įtaką interjero aplinkos kokybei;4. Kokybiškos aplinkos  formuotojų - specialistų poreikis ir perspektyvos;5. Želdynų teisinis reguliavimas;6. Želdynų ir želdinių apsauga ir priežiūra7. Kita.

Organizacinis komitetas:Jurga Kučinskienė

KVK Kraštotvarkos katedros vedėja (komiteto pirmininkė)


Jozef Smolorz

Direktorius P.P.H.U. “Drew Smol”


Dokt. Ramunė Urbonienė

KU Kraštovaizdžio architektūros ir aplinkos planavimo k-ros lektorė


Vaiva Deveikienė

Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjungos valdybos pirmininkė


Regina Malakauskienė

KVK Kraštotvarkos katedros lektorė


Gediminas Valašinas

UAB „Klaipėdos želdiniai“ direktorius


Laimutė Norkienė

Klaipėdos miesto savivaldybė, Architektūros ir miesto planavimo skyriaus Kraštovaizdžio architektė (vyresnioji specialistė)


Dr.Regina Repšienė

KVK Kraštotvarkos katedros lektorė, LŽI Vėžaičių filialo mokslo darbuotoja

Mokslinis komitetas:


Prof.habil.dr.

Edvardas Riepšas

LŽŪU Miškininkystės katedros vedėjas (komiteto pirmininkas)

Prof.

Algimantas M.Olšauskas

KU Kraštovaizdžio architektūros ir aplinkos planavimo k-ros profesorius

Doc. dr

Petras Grecevičius

KU Jūrinio kraštovaizdžio mokslo instituto direktorius

Doc. dr

Rita.Nekrošienė

KU Botanikos sodo vyresn. mokslo darb., KVK Kraštotvarkos k-ros docentė

Dr

Andris Orehovs

Latvijos universiteto botanikos sodo mokslo darbuotojas

Prof.

Gundega Linare

Latvijos žemės ūkio universiteto profesorė

Prof. habil.dr

Jakovlevas Mateckis

VGTU, Miestų statybos katedros profesorius

SekretoriatasDiana Baravykaitė

KVK Kraštotvarkos katedros asistentė


Vida Gerikienė

KVK Kraštotvarkos katedros asistentė

Kontaktinė informacijaAdresas

Kraštotvarkos katedra

Technologijų fakultetas

Klaipėdos valstybinė kolegija

Bijūnų g. 10, Klaipėda


Elektroninis paštas

j.kucinskiene@klvtk.lt 

jurga7@yahoo.com


Telefonai:

+370 46 314935 - KVK Kraštotvarkos katedra

+370 698 13368 - organizacinio komiteto pirmininkė