Formation of Urban Green Areas’ 2008: Flowers and Flower GardensDate:2008 04 10-11d.Place:KlaipedaNumber of participants:70Posts:32Topics:1. Gėlynų architektūra ir dizainas, deriniai su kitais želdiniais;2. Gėlynai miestovaizdyje ir jų tvarkymas;3. Reprezentaciniai gėlynai;4. Gėlynų įvairovė, gėlių sortimentas;5. Gėlynų įrengimo ir priežiūros specialistų poreikis ir perspektyvos;6. Kita.