Taikomieji tyrimai


The teachers are actively involved in applied scientific activity. They publish articles, supervise preparation of the students’ scientific articles and take part in project activities. When analysing the applied research results, teachers of the speciality subjects often announce them at the conferences.


Atlikti tyrimai:


Eil. Nr.

Užsakovas

Tyrimo tema

Tyrimo data

Atsakingas asmuo

1


Vaistažolių auginimas. Parengta metodinė medžiaga (pagal UAB“Švenčionių vaistažolės“ užsakymą),


L.Simonaitytė,

P.Drungilienė,

R.Nekrošienė,

Ž.Tamašauskaitė

2


Radviliškio miesto (Eibariškių) parko projektas


J.Kučinskienė,

R.Nekrošienė

3

KU Botanikos sodas

„KU Botanikos sodo rožyno projektas ir įrengimas“

2006-01-05 – 2006-06-30

studentė Dovilė Šaulytė,

doc.dr. Rita Nekrošienė

4

KU Botanikos sodas.

„Švėkšnos parko dendrofloros inventorizacija“

2007-03-01 – 2007-06-30

studentė Giedrė Jasienė

doc.dr. Rita Nekrošienė

5

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija

„Klaipėdos miesto želdinių tvarkymo programa 2008-2012 metams“.

2007m.

doc.dr. Rita Nekrošienė

doc. Jurga Kučinskienė

6

Lietuvos aukštosios jūreivystės mokykla

„Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos teritorijos apželdinimo projektinis pasiūlymas“

2009-04-01 – 2009-06-15

Doc. Jurga Kučinskienė

Vitalija Vaškienė

Regina Repšienė

Katedra vykdo vieną bendrą tęstinį tyrimą – „Klaipėdos miesto mikrorajonų erdvinis planavimas ir želdinių būklė“. Kiekvienas dėstytojas plėtoja tyrimus savo kryptyje ir pateikia rezultatus konferencijose, seminaruose

Tęstinis tyrimas - „Klaipėdos miesto mikrorajonų erdvinis planavimas ir želdinių būklė“Šermukšnių būklė Klaipėdos miesto želdynuose

R.Nekrošienė.


Vazoninių augalinių kompozicijų išraiška ir pritaikymo galimybės

R.Malakauskienė.


Gatvės želdinių konteineriai ir talpos Klaipėdos mieste

R.Malakauskienė


Konteinerinis želdinimas – miesto aplinkos optimizavimo elementas

J.Kučinskienė


Gatvių želdinių nauda ir būtinybė mieste

J.Kučinskienė


Skverai Klaipėdos miesto urbanizuotos aplinkos optimizavime

Ė.Aleknaitė


Dendrofloros įvairovė ir ekoestetinė būklė Klaipėdos miesto magistralinių gatvių želdynuose

Ė.Aleknaitė

Studentų kartu su dėstytojais tiriamieji darbai pristatomi konferencijose:Ieva Lenkauskienė

Dekoratyvaus daržo pritaikymas mieste

Respublikinė konferencija “Lietuvos miestų želdynų formavimo strategija”, 2004-04-23/24


Gita Kilbauskaitė

Gyvatvorių erdvinio formavimo būdai ir technologijos Klaipėdos miesto želdynuose.

Respublikinė konferencija “Lietuvos miestų želdynų formavimo strategija”, 2004-04-23/24


Ernesta Laukytė

Klaipėdos „Draugystės“ parko vizija

Tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija „Miestų želdynų formavimo strategija‘2005: parkų ir skverų problemos ir perspektyvos, 2005-04-28/29


Giedrė Jasienė

Vandens telkiniai ir jų apželdinimas mažų miestelių parkuose

Tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija „Miestų želdynų formavimas‘2007: vanduo ir augalija kraštovaizdyje, 2007-04-19/20


Giedrė Jasienė,

Violeta  Gedgaudienė

Vėžaičių ir Švėkšnos parkų dalinės rekonstrukcijos pasiūlymai

Tarptautinė mokslinė – praktinė konferencija „Dekoratyviųjų ir sodo augalų asortimento, technologijų ir aplinkos optimizavimas“, 2007-02-22/23