Shedule of lectures
Diena

Laikas

KD1-1

ŽD8-2

ŽD6-3

Pirmadienis

8:00 - 9:30
Sodybos želdiniai, Kučinskienė J., 207 aud. Floristinis interjero dizainas, Malakauskienė R., 205 aud


9:40 - 11:10Teisė, Kalnius, 346 aud

Sodybos želdiniai, Kučinskienė J., 207 aud. Floristinis interjero dizainas, Malakauskienė R., 205 aud12:00 - 13:30

Filosofija, Baublienė, 154  aud

Teisė, Kalnius, 346 aud

Floristinis interjero dizainas, Malakauskienė R., 205 aud.            Sodybos želdiniai,

Kučinskienė J., 345 aud

Dendrologija ir dekoratyvinių augalų medelynai,  (II gr) 203 aud Baravykaitė D.;  (I gr) 207 aud. Aleknaitė E

13:40 - 15:10

Filosofija, Baublienė,   219 aud

Dendrologija ir dekoratyvinių augalų medelynai,  203 aud Baravykaitė D.;  207 aud. Aleknaitė E

Floristinis interjero dizainas, Malakauskienė R., 205 aud.                 Sodybos želdiniai,

Kučinskienė J., 345 aud

Taikomoji matematika, Mitkuvienė S., 311 aud

15:20 - 16:45

Taikomoji matematika, Mitkuvienė S., 311 aud

Dendrologija ir dekoratyvinių augalų medelynai,  (I gr) 203 aud Baravykaitė D.;  (II gr) 207 aud. Aleknaitė E


Floristinis interjero dizainas, Malakauskienė R.,  205 aud.                   Sodybos želdiniai,

Kučinskienė J., 345 aud16:50 - 18:20

Taikomoji matematika, (I gr.) Mitkuvienė S., 311 aud
Antradienis

8:00 - 9:30


Gėlių komponavimas (I gr), Malakauskienė R. 205 aud


Gėlininkystė (II gr), Repšienė R., 207 aud

Želdinimo darbų mechanizavimas, Lankelis M.,  203 aud

9:40 - 11:10

Ekonomikos teorija, Simoneit G., 328 aud

Gėlių komponavimas (IIgr), Malakauskienė R. 205 aud

Želdinimo darbų mechanizavimas, Lankelis M.,  203 aud

Gėlininkystė (I gr), Repšienė R., 207 aud


12:00 - 13:30

Agronomijos pagrindai, Repšienė R., 207 aud

Želdynų projektavimas, įrengimas ir priežiūra, Kučinskienė J., 203 aud

Verslo ekonomika, Simoneit G., 328 aud


13:40 - 15:10

Agronomijos pagrindai, Repšienė R., 207 aud

Gėlių komponavimas, Malakauskienė R. 205 aud

Verslo ekonomika, Simoneit G., 328 aud


Gėlininkystė, Repšienė R.,  207 aud

15:20 - 16:45

Anglų kalba (II gr.) , Moščenkova E., 214 aud.          Taikomoji matematika,

(I gr.) Mitkuvienė S., 

311 aud

Gėlių komponavimas, Malakauskienė R. 205 aud


Gėlininkystė, Repšienė R.,  207 aud

16:50 - 18:20

Trečiadienis

8:00 - 9:30


Inžinerinė grafika (II gr) Kuklys I., 126 aud

Verslo  praktika, (II gr) Mikaliūnienė R., 325 aud

Inžinerinė grafika (I gr) Jorudienė S., 124 aud


9:40 - 11:10

Piešimas (I gr.), Malakauskienė R. IV aukštas

Inžinerinė grafika (II gr)

Kuklys I., 126 aud.  

Inžinerinė grafika (I gr)

Jorudienė S., 124 aud.

Verslo  praktika, (II gr) Mikaliūnienė R., 325 aud


12:00 - 13:30

Taikomoji matematika,

(II gr.) Mitkuvienė S., 311 aud. Piešimas (I gr.), Malakauskienė R. IV aukštas

nžinerinė grafika (II gr)

Kuklys I., 126 aud.  

Inžinerinė grafika (I gr)

Jorudienė S., 124 aud

Verslo  praktika, (I gr) Mikaliūnienė R., 325 aud

13:40 - 15:10

Anglų kalba (I gr.) , Moščenkova E., 214 aud. Taikomoji matematika,

(II gr.) Mitkuvienė S., 

311 aud


Verslo  praktika, (I gr) Mikaliūnienė R., 325 au

15:20 - 16:45
16:50 - 18:20

Anglų kalba pradedantiesiems, Moščenkova E., 214 aud.          Vokiečių kalba, Meižienė J., 230 aud18:25-

19:45

Anglų kalba pradedantiesiems, Moščenkova E., 214 aud.          Vokiečių kalba, Meižienė J., 230 aud

Ketvirtadienis


8:00 - 9:30

Anglų kalba (I gr.) , Moščenkova E., 214 aud. Taikomoji matematika,

(II gr.) Mitkuvienė S., 

311 aud.

Gėlių komponavimas (II gr), Malakauskienė R. 205 aud

Želdynų projektavimas, įrengimas ir priežiūra, (I gr), Kučinskienė J., 207 aud


Anglų kalba (II gr.) , Moščenkova E., 214 aud. Taikomoji matematika,

(I gr.) Mitkuvienė S., 

311 aud.

Aplinkosauga ir augalų apsauga, Gerikienė V., 203 aud

9:40 - 11:10

Psichologija, Arlauskienė R., 216 aud

Gėlių komponavimas (I gr), Malakauskienė R. 205 aud

Želdynų projektavimas, įrengimas ir priežiūra, (II gr), Kučinskienė J., 207 aud

Aplinkosauga ir augalų apsauga, Gerikienė V., 203 aud

12:00 - 13:30

Psichologija, Arlauskienė R., 216 aud

Želdynų projektavimas, įrengimas ir priežiūra, (I gr), Kučinskienė J., 207 aud.  Gėlių komponavimas (II gr), Malakauskienė R. 205 aud.

Aplinkosauga ir augalų apsauga, Gerikienė V., 203 aud


Želdynų projektavimas, įrengimas ir priežiūra, (II gr), Kučinskienė J., 207 aud.  Gėlių komponavimas (I gr), Malakauskienė R. 205 aud

13:40 - 15:10
15:20 - 16:45
16:50 - 18:20
Penktadienis

8:00 - 9:30

Piešimas, Malakauskienė R., IV aukštasEkonomikos teorija, Simoneit G., 328 aud


Fotografijos menas, Ugarenko P.,  223 aud


9:40 - 11:10

Piešimas (II gr.), Malakauskienė R. IV aukštas


Fotografijos menas, Ugarenko P.,  223 aud

11:40 - 13:10

Piešimas (II gr.), Malakauskienė R. IV aukštas


Verslo ekonomika, Simoneit G., 328 aud

13:20 - 14:50Verslo ekonomika, Simoneit G., 328 aud

14:55 - 16:25

Tvarkaraštį Excell formate galite parsisiųsti čia.